Marie Edenfeldt Froment

Updated at: Feb. 10, 2011, 10:14 p.m.

Marie is a consultant at Karlöf Consulting, specialising in Benchlearning.


Related Books

Benchlearning: Förebilder som hävstång för utveckling