Benchlearning

Förebilder som hävstång för utveckling

Bengt Karlöf, Kurt Lundgren, Marie Edenfeldt Froment

Publisher: Ekerlids, 2000, 140 pages

ISBN: 91-88595-57-9

Keywords: Knowledge Management

Last modified: Aug. 4, 2021, 11:19 a.m.

Att inspireras och lära av andraserfarenheter och inte uppfinna hjulet själv, det är huvudtanken bakom begreppet benchlearning. Det finns alltid någon annan som lyckats bättre, som kan dela med sig av sina erfarenheter och som kan visa på genvägar till förbättringar och större effektivitet.

Benchlearning är en vidareutveckling av det redan etablerade begreppet benchmarking. Med benchlearning går organisationen in i en kontinuerlig läroprocess som utvecklar medarbetarnas kompetens, skapar medvetenhet och leder till en större delaktighet och förnyelse.

Metoden har en solid grund i modern kunskapsteori och pedagogik. I Benchlearning blandar författarena teori och praktik och anknyter till samhällsutveckling, kunskapssyn, ledarskap, verksamhetsutveckling och de senaste rönen inom organisationspedagogiken. Metoden förefaller enkel, men kräver ändå insikt och eftertanke. Därför avslutas boken med en instruktiv framställning i flera steg, där de konkreta råden och förmedlade erfarenheterna från olika projekt ger värdefull hjälp.

Begreppet benchlearning är registrerat som varumärke i de flesta länder i västvärlden.

  • Förord
  • Inledning
  1. Perspektiv på management
  2. Arvet från benchmarking
  3. Kunskapsbildningens grunder
  4. Nya förutsättningar för företagsutveckling och kunskapsbildning
  5. Benchlearning och modern kunskapsteori
  6. Benchlearning i praktiken
  7. Metoden steg för steg
  • Epilog

Reviews

Benchlearning

Reviewed by Roland Buresund

Bad ** (2 out of 10)

Last modified: July 8, 2008, 3:03 p.m.

A try to introduce a new concept, by saying that KM doesn't address learning. Shows how well the authors know KM.

Wastebasket.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required