Affärsänglar

Att investera i tillväxtföretag

Peter Helle

Publisher: Ekerlids, 2004, 192 pages

ISBN: 91-89617

Keywords: Finance

Last modified: July 29, 2021, 4:23 p.m.

Affärsänglar — finns dom? Svaret är ja. Utan investerare med privatkapital hade framgångsrika företag som exempelvis Volvo, Tetrapak eller AGA troligen inte funnits i dag.

En affärsängel är en privatperson som investerar kapital och affärskunskap i företag. En sådan investering kan ta ett entreprenörsbolag upp till den nivå där bolaget blir intressant för riskkapitalbolag och andra investerare. Affärsänglar — Att investera i tillväxtföretag är den första boken som beskriver hur man blir och arbetar som affärsängel utifrån svenska förhållanden.

Den är till stora delar baserad på den praktiska erfarenhet som verksamma affärsänglar lämnat. Här finns bland annat råd för hur man värderar och utvärderar ett företag, hur man förhandlar med entreprenören, vilka affärsmässiga villkor en affärsängel bör ställa samt hur en lyckad exit går till.

Dessutom finns checklistor över vad en affärsängel bör tänka på innan investeringen, mallar för olika investeringsavtal samt presentationer av ett antal verksamma affärsängelnätverk.

Sverige befinner sig än så länge bara i inledningen av en utveckling där affärsänglar och deras investeringar kommer att bli allt viktigare för unga tillväxtföretag. Affärsänglar — Att investera i tillväxtföretag är därför en oumbärlig bok för alla som är intresserade av att aktivt investera i onoterade, växande företag.

 • Kapitel 1: Affärsänglar och investeringar
  • Vilka är affärsänglar?
  • Internationell utblick
  • Affärsänglar i Sverige
  • Förutsättningar — den större bilden
  • Vad vinner en affärsängel?
  • Att förbereda sig som affärsängel
  • Grundläggande sannolikhetslära för affärsänglar
  • Olika typer av affärsänglar och arbetssätt
  • Kompetens- eller arbetsängeln
  • Ensaminvesteraren
  • Att investera genom nätverk
  • Några nätverk och hur de är byggda
  • Praktiska erfarenheter
 • Kapitel 2: Att hitta investeringar
  • Ett flöde av möjligheter
  • Den aktivt sökande investeraren
  • Att bygga kontaktnät
  • Typiska bra kontakter
  • Vad förväntar sig entreprenören av affärsängeln?
  • Att gå vidare
  • Konsten att tacka nej
  • Praktiska erfarenheter
 • Kapitel 3: Att värdera och utvärdera ett företag
  • Om att värdera och utvärdera
  • Kriterier för utvärdering
  • Affärsplanen
  • Venture capital utvärdering
  • Att värdera bolag
  • Praktiska erfarenheter
 • Kapitel 4: Förhandla och strukturera investeringen
  • Förhandling och struktur för investeringar
  • Att inte förhandla
  • Att förhandla
  • Olika värdepapper och deras effekter
  • Några alternativa sätt att genomföra en investering
  • Hur man praktiskt genomför en "klassisk svensk" ängelinvestering
  • Några specialfrågor
  • Praktiska erfarenheter
 • Kapitel 5: Arbeta med företaget
  • Affärsängelns olika roller
  • Den passiva ängeln
  • Den aktiva ängeln
  • Styrelseplats
  • Att använda sitt nätverk
  • Att välja rådgivare och andra externa resurser
  • Tröskeltidpunkter
 • Kapitel 6: Exit och avveckling
  • Typfallen av avveckling
  • Industriell försäljning
  • Börsintroduktion
  • Levebrödsföretaget
  • Konkurs och likvidation
 • Kapitel 7: Några andra frågor
  • Skatter
  • Om något händer
  • Varför misslyckas bra bolag?
 • Bilagor
  • Kims tio bud om byggande av teknikbolag
  • Investeringsavtal
  • Aktieägaravtal
  • Affärsängelnätverk i Sverige
  • Sekretessåtagande
  • Ordlista
  • Litteratur

Reviews

Affärsänglar

Reviewed by Roland Buresund

Very Good ******** (8 out of 10)

Last modified: June 16, 2019, 3:52 p.m.

A great book to put into the hands of Swedish entrepreneurs, so that they understand what they may expect and how 'angels' work in the Swedish marketplace.

As for the stated purpose of being a handbook for 'angels', I doubt anyone really needs this book if they decided to become such a thing (and if they do, I pity their clients).

All in all, a very good overview for entrepreneurs or others seeking capital/investments, and could probably be used as a educational tool as well, as it is very well written and to the point.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required