Ekerlids

Updated at: Oct. 19, 2020, 3:39 p.m.

Ekerlids Förlag AB was founded in 1993 by Bertil Ekerlid, who still owns and operates the publishing house together with wife Marie Hasselrot Ekerlid. Since then more than 500 titles have been released.

Ekerlids main subject fields are business and leadership, community, politics, memoirs and biographies.

The publishing house also takes on publishing assignments in cooperation with companies, authorities and organizations. Some of our partners of today are Svenskt Näringsliv, Stockholm Chamber of Commerce, Wallenberg Foundation, Swedish Teachers' Association, Ericsson and AstraZeneca.


Related Books

Affärsplanering: En handbok för nya tillväxtföretag 2nd Ed.

Affärsutveckling: Med exempel från H&M, IKEA, ABB och Volvo

Affärsänglar: Att investera i tillväxtföretag

Att driva & utveckla tjänsteföretag

Att lyckas med förvärv och fusioner: En modell för att undvika kulturkrockar

Benchlearning: Förebilder som hävstång för utveckling

Investor Relations i praktiken

Ledarskapets motsatspar: Dikotomier i ett svåröverskådligt universum

Livsfarlig Ledning: Historien om kraschen i ABB

Make IT Profitable: PENG — A Practical Tool for Financial Evaluation of IT Benefits

Onoterat!: Om att köpa och äga aktier i onoterade bolag

Strategins Processer och Verktyg

Strategins Renässans

Styrelsearbete i små företag