Affärslivets begrepp och modeller

Bengt Karlöf

Publisher: Svenska Dagbladet, 1994, 323 pages

ISBN: 91-7738-367-2

Keywords: Management

Last modified: July 29, 2021, 4:22 p.m.

I Affärslivets begrepp och modeller har Bengt Karlöf tagit ett helhetsgrepp på företagande. I inledningen skriver han: "Frågan är om inte 90-talet innebär början på en ny period, där effektivitetsbegreppet kommer att dominera inom såväl företagande som andra organisationsformer. Allt företagande går ju ut på att skapa ett värde som är högre än kostnaderna för att producera detta värde."

Det har blivit en mycket pedagogiskt uppställd "affärsmannalära". Förutom en inledning om modern företagsutveckling finns här en begreppsdel med genomgång av ett stort antal uttryck, från affärsenhet till värdeteori. Därefter följer en översikt över de vanligaste strategimodellerna, som Ansoffs produkt/marknadsmatris, McKinseys 7S-modell och Mintzbergs strategianalys.

Bengt Karlöf redovisar ett stort mått av erfarenhet, ger handledning och råd. Och genom bokens bredd med begreppsdefinitioner och modeller täcks hela kedjan i en strategiprocess. Boken kan också med fördel användas som uppslagsverk.

 • Inledning
  • Trender i samtiden
  • Europa som åskådningsexempel
  • Strategisk kontra operativ effektivitet
  • Marknadsekonomi och planekonomi
   • Planekonomi
   • Marknadsekonomi
  • Några trender inom strategiområdet
  • Affärsmannaskap
  • Kundnytta och resurshushållning
  • Förvaltning, utveckling och entreprenörskap
  • Avreglering och decentralisering
  • Ekonomi och affärer
  • Strategisk planering och strategisk ledning
  • Affärsfrämmande resurser
  • Strategins deterministiska ursprung
  • Älskad av kunderna eller i strid med konkurrenterna?
  • Struktur, strategi och operation
  • Affärsmannaskapets historik
  • Entreprenören och kapitalisten
  • Affärsmän och förvaltare
 • Företagets fundamenta, kostnader, kundvärde och ledarskap
  • Kostnadsreduktion
   • Snabbhet och effekt före precision
   • Organisationsanalys
   • Osthyvelmetoden
   • Eliminering av utvecklingsarbete
   • Nyckeltalsanalys (Erfarenhetskurva)
  • Marknadsprecisionens grundbultar
   • Gränsnytta och marknadsföring
   • Kvalitetsbegreppet på gott och ont
   • Fem Primärområden
    • MARKNAD OCH SEGMENT
    • PRODUKTUTFORMNING
    • KANALVAL
    • MARKNADSKOMMUNIKATION
    • KUNDVÅRD
  • Ledarskap
  • Sammanfattning
 • Begrepp
  • Affärsenhet
  • Affärsidé
  • Affärslivcykel
  • Affärsmannaskap
  • Affärstypologi
  • Affärsutveckling
  • Agendaanalys
  • Aktivitetsbaserad kostnadsfördelning (Activity Based Costing)
  • Avreglering
  • Barriärer
  • Behov
  • Benchmarking
  • Bolagisering
  • Branschbegreppet
  • Branschlogik
  • Decentralisering
  • Distribution
  • Diversifiering
  • Entreprenörskap
  • Funktionell strategi
  • Företagandets basfunktioner
  • Förvärv
  • Förändingsarbete
  • Intern efterfrågan
  • Investering
  • Kommunikation
  • Konkurrens
  • Konkurrensfördel
  • Kreativitet
  • Kultur
  • Kunder
  • Kundlojalitet — återköp
  • Kvalitet
  • Ledarskap
  • Lönsamhet
  • Marknad
  • Marknadsföring
  • Marknadsandel
  • Motivation
  • Mål
  • Nollbasplanering
  • Optimering — operationsanalys
  • Organisk tillväxt
  • Portfölj
  • Positionering
  • Pris
  • Produktivitet
  • Produktlivscykel
  • Rationalisering
  • Relativ kostnadsposition
  • Resurser — kostnader och kapital
  • Scenario
  • Segmentering och differentiering
  • Strategi
  • Strategianalys
  • Strategigenomförande
  • Strategisk ledning
  • Styrsystem
  • Synergi
  • Tidskonkurrens
  • Tjänsteföretag och kunskapsföretag
  • Utveckling
  • Varumärke
  • Vertikal integration
  • Vision
  • Värde
  • Värdeanalys
  • Värdeteori
 • Modeller
  • Ansoffs produkt/marknads-matris
  • BCG-matrisen
  • BPR (Business Process Reengineering)
  • Branschattraktivitet och strategisk position
  • Business cycle
  • Conjoint-analys (simulerade valsituationer)
  • Erfarenhetskurvan
   • Erfarenhetskurvans orsaker
   • Erfarenhetskurvans effekter
  • GAP-analysen
  • "Just In Time" (JTT) — resurssnål produktion
   • Kritik mot Just In Time
  • Köpa/tillverka-analys
  • Mager produktioon (Lean Production)
  • Marknadsanalyser
   • Positioneringsanalys
   • Internanalys
   • Lojalitetsanalys — marknadsposition
  • McKinseys 7S-modell
  • Mintzbergs fem strukturer
   • Den enkla organisationsstrukturen
   • Maskinbyråkratin
   • Den professionella organisationen
   • Den divisionaliserade organisationen
   • Adhocratin
  • Mintzbergs strategianalys
  • Model för strategiutveckling
  • Mysigmas lösnamhetsdiagram
  • Nordiska skolan
  • PDS-studie
  • PIMS
  • Porters allmänna konkurrensstrategier
   • Företag som kört fast
   • Risker med kostnadsöverlägsenhet
   • Risker med differentiering
   • Risker med fokusering
  • Porters fem konkurrenskrafter
   • Potentiella etablerare
   • Konkurrens bland etablerade företag
   • Substitut
   • Köparnas förhandlingsstyrka
   • Leverantörernas förhandlingsstyrka
  • Porters konkurrentanalys
   • Konkurrentanalysens komponenter
   • Framtida mål
   • Föreställningar
   • Aktuell strategi
   • Möjligheter
  • Processutveckling
  • Produkt- och marknadsmatris
  • Profilstudie
  • "S-kurvan"
  • Service Management-systemet
  • Strategins nio element
   • Affärsidé
   • Konkurrensfördel
   • Affärsorganisation
   • Utbudet
   • Makrnader
   • Resurser
   • Strukturförändringar
   • Utvecklingssatsningar
   • Ledningskompetens och kultur
  • Vetenskaplig arbetsledning (Scientific Management eller taylorism)
  • Värdekedja
   • Porters värdesystem

Reviews

Affärslivets begrepp och modeller

Reviewed by Roland Buresund

Outstanding ********* (9 out of 10)

Last modified: June 16, 2019, 6:28 p.m.

Brilliant book. Contains what you need to understand an MBA.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required