Att specificera informationssystem

en användarorienterad och systematisk metodik

Göran Goldkuhl, Anders Nilsson, Annie Röstlinger

Publisher: Liber, 1982, 168 pages

ISBN: 91-38-61019-1

Keywords: Information Systems

Last modified: July 31, 2021, 12:41 a.m.

Informationssystem utvecklas för att stödja människor i deras verksamheter. Informationssystem används som stöd åt människors kunskapsbildning och handlande i verksamheter. I den här boken presenteras en metodik för att specificera informationssystem på ett användarorienterat och systematiskt sätt. Processen att specificera imformationssystem delas upp i tre steg:

 1. Förändringsanalys (Är det informationssystem som är en möjlig och lämplig lösning på en organisations problem?)
 2. Verksamhetsstudier (Vilka olika informationssystem skall man utveckla och vilka bidrag skall de ge till verksamheten?)
 3. Informationsanalys (Vad skall informationsystemen göra, dvs vilka typer av meddelanden och regler skall de innehålla?)

Metodiken presenteras med hjälp av ett illustrativt genomgående praktikfall. Förutom de tre ovan nämnda morådena behandlas även datasystemutformning, dvs hur användarnas specifikationer kan utnyttjas för att utforma önskade datasystem.

Boken vänder sig till studerande vid universitet/högskolor och andra läroanstalter. Boekn vänder sig även till personer verksamma i praktikfältet, såsom systemerare och informationssystemanvändare.

 1. Att specificera informationsystem — en förändringsprocess
  1. Informationssytem som kommunikation mellan användare
  2. Systemering och verksamhetsutveckling
  3. Varför behövs systemeringsmetodik?
 2. Förändringsanalys
  1. Att beskriva problem och verksamheter
  2. Mål, förändringsbehov och förändringsåtgärder
  3. Olika intressenter
 3. Verksamhetsstudier
  1. Att identifiera informationsystem
  2. Informationssystem skall ge bidrag till verksamheten
 4. Informationsanalys
  1. Informationssystemstruktur och precedensanalys
  2. Informationsmängder och meddelandetyper
  3. Att definiera informationsprocesser
  4. Några relevanta egenskapsuppgifter
 5. Datasystemutformning
  1. Olika bearbetningsfilosofier
  2. Datastrukturer och program
 6. Sammanfattning av metodiken
  1. Förändringsanalys — metodsteg
  2. Verksamhetsstudier — metidsteg
  3. Verksamhetsmodeller
  4. Informationsanalys — metodsteg
  5. Informationsmodeller
  6. Datasystemsutfromning — metodsteg
  7. Datasystemmodeller
 7. Några erfarenhet från praktiska metodtillämpningar
 • Referenser
 • Bilaga: Ytterligare dokument från praktikfallet "Borr & Söner"

Reviews

Att specificera informationssystem

Reviewed by Roland Buresund

Bad ** (2 out of 10)

Last modified: July 31, 2021, 12:43 a.m.

A so academic book, that it is in reality worthless. Granted, it was written in the 80s, but I wouldn't see it as valuable at the time and it has no lasting value. Avoid.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required