Liber

Updated at: Oct. 30, 2010, 11:13 p.m.

Liber is the largest publisher in the Nordic region. Established in 1973 as an educational publisher, it is now an active publsiher within the worlds of business, law, taxes, medicin, pedagogy, technology etc.


Related Books

Affärsplanen: Praktisk handledning för affärsplanerare

Arbetsrättens grunder 3rd Ed.

Att specificera informationssystem: en användarorienterad och systematisk metodik

Avskeda chefer: En bok om att vända en omöjlig situation till något positivt för såväl företag som individ

Boken om nyckeltal 2nd Ed.

Börja med BASIC

Chefskontraktet: Chefens väg till ett eget skriftligt anställningsavtal

Det här måste du också veta om marknadsföring

Dialogue Marketing: Den ändlösa försäljningen

Ekonomernas uppslagsbok 7th Ed.

Frihet att välja: Free to Choose

För dig som tröttnat på att söka jobb som alla andra

Försäljning i konsultföretag

Grafiska ord i dataåldern 2nd Ed.

Introduktion till BASIC-programmering 3rd Ed.

Investeringsbedömning 3rd Ed.

Kapitalrationalisering

Kommunikationsstrategi och reklameffekter: Ett praktiskt synsätt på marknadskommunikation 2nd Ed.

Konkurrensöverlägsenhet: I tio konkreta steg

Konsultboken: Guiden till att lyckas!

Krävande företagsledning: När handboken inte räcker till

Kunskapsföretagets marknadsföring: Att utveckla förtroende, relationer och kompetens

Ledarskap i Brytningstider: Managing in Turbulent Times

Ledarskapets fallgropar: How to Solve the Mismanagement Crisis

Ledningsgruppens dynamik

Marknadsföring - kort och gott

Marknadsplanen: Praktisk handledning för marknadsplanerare 4th Ed.

Människan i Marknadsekonomin: Skiss till ett nytt tänkande i marknadsföring och kommunikation

Osynligt ockuperad: En arkeologisk studie av nutidens ledarskap

Planera chefsarbetet

Projektkommunikation: Så får du den att fungera! 2nd Ed.

Projektledning & projektkompetens: Perspektiv på konkurrenskraft

Projektorganisationen: Kritiska analyser av projektprat och praktik

Projektstyrning med nätverk: Ett administrativt hjälpmedel vid analys, planering och uppföljning av projekt 2nd Ed.

På jakt efter Europeiskt Ledarskap: Auf der Suche nach Europas Stärken

Reklamboken

Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R 2nd Ed.

Räkenskapsanalys 2nd Ed.

Service Management: Ledning och strategi i tjänsteproduktionen 2nd Ed.

Småföretagarens handbok 9th Ed.

Strategins kärnfrågor: Affärsstrategier i praktiken 2nd Ed.

Svenskt ledarskap i Europa

Säkra ditt företag: Informationssäkerhet for chefer och ledare

Vinnare eller förlorare?: En bok om företagaren och företagandet under 80-talet, sett ur individens synvinkel

Vägen till Ja: En nyckel till framgångsrika förhandlingar

Våga lyssna: Utnyttja dina medarbetares hela kapacitet

Workshops och arbetsmöten: Verktygslåda för meningsfulla möten 2nd Ed.