Benchmarking i Verkligheten

De goda förebildernas inspiration till lärande och affärsutveckling

Bengt Karlöf

Publisher: Svenska, 1997, 186 pages

ISBN: 91-7738-437-7

Keywords: Business Development

Last modified: Aug. 7, 2021, 6:01 p.m.

Benchmarking är ett redan etablerat begrepp och nyttjas i många företag idag. Det är en kontinuerlig, systematisk process för att jämföra den egna effektiviteten i form av produktivitet, kvalitet och arbetsprocesser med de företag och organisationer som representerar de bästa.

Här drar Bengt Karlöf slutsatser av de senaste årens erfarenheter av benchmarking. Framgångsfaktorer och fallgropar har mejslats fram och han kan, baserat på mångårigt arbete med metoden, med övertygelse och sakkunskap orientera läsaren i såväl teori som praktik. Till sin hjälp tar han många konkreta exempel från affärslivet.

Benchmarking är ett exempel på de goda förebildernas pedagogik, på hur goda förebilder inspirerar till lärande och kompetenshöjning. Men förutom inspiration krävs hårt arbete. Benchmarking i verkligheten är ett utmärkt redskap för att stödja och underlätta detta arbete.

 • Del 1: Teori och perspektiv på benchmarking
  • Vad är benchmarking?
  • Planekonomins kraschlandning
  • Lärande — kliché och substans
  • Effektivitet — teknokrati, mjukvara och realitet
  • Typfall inom benchmarking
  • Strategiskt och operativt
  • Intern och extern benchmarking
  • Kvalitativ och kvantitativ benchmarking
  • Inom branschen eller funktionellt
  • Benchmarking som huvudsak eller bisak
  • Benchmarking för bättre prestation eller för världsklass
 • Del 2: Lärdomar från tio års arbete med benchmarking
  • Benchmarking är förrädiskt enkelt
  • Förflyttning av bevisbördan
  • Människor i en utvecklingsprocess
  • Benchmarking indikerar såväl vad som hur
  • Decentraliseringsvågens baksida
  • Helhet, definitioner och mätning
  • Processer som objekt i benchmarking
  • Planekonomins utbredning
  • Benchmarking i filialstrukturer
  • Benchmarking förenar teori och praktik
  • Benchmarking underlättar övergången från tanke till handling
  • De ambitiösa individerna uppskattar benchmarking
  • Verksamhetsstyrning (Performance Measurement)
  • Från Benchmarking till Benchlearning®
 • Del 3: Benchmarking — metodik
  • Steg 1 Metodgenomgång — ledning och deltagare
  • Steg 2 Val av objekt för benchmarking
  • Steg 3 Affärsdefinition — diagnos
  • Steg 4 Partner
  • Steg 5 Informartionssamlande — analys
  • Steg 6 Orsakssamband för inspiration
  • Steg 7 Återbesöket
  • Steg 8 Omkonstruktion av arbetet
  • Steg 9 Handlingsplaner — presentation
  • Steg 10 Förändring och lärande
 • Kommer benchmarking att klara tidens tand?
 • Benchmarking — Fallgropar, språngbrädor och observanda

Reviews

Benchmarking i Verkligheten

Reviewed by Roland Buresund

OK ***** (5 out of 10)

Last modified: May 21, 2007, 2:54 a.m.

Some explanation on what benchmarking is and isn't. Adds some small cases without a lot of meat. OK as an introductionary text.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required