Boken om nyckeltal 2nd Ed.

Bino Catasús, Jan-Erik Gröjer, Olle Högberg, Anders Johrén

Publisher: Liber, 2008, 190 pages

ISBN: 978-91-47-08882-9

Keywords: Finance

Last modified: July 29, 2021, 8:05 a.m.

Boken om nyckeltal har som ambition att presentera en användbar metodik för hela nyckeltalsarbetet. Metodiken illustreras löpande med praktiska exempel och teoretiska diskussioner.

Vilka nyckeltal ska vi använda i vår verksamhet? Vad ska vi se upp med när vi konstruerar nyckeltal? Hur hänger nyckeltalen ihop med framgångsmåtten? Vad har nyckeltal med strategi att göra?

Den nya upplagan är allmänt uppdaterad och dessutom har avsnitten om finansiella nyckeltal förstärkts.

 • Förord
 1. Framgång och nyckeltal
  • Framgång, framgångsfaktorer och nyckeltal
  • Mer immateriella än materiella framgångsfaktorer
  • "Det finns inga bra nyckeltal!"
 2. Miljön för nyckeltal
  • Resultatmått och styrvariabler
 3. Lärande nyckeltal
 4. Kontrollerande nyckeltal
 5. Belöningsnyckeltal
 6. Mobiliserande nyckeltal
 7. Legitimerande nyceltal
 8. Extern rapportering
 9. Att "nyckeltala" — om ekonomisk kommunikation
  • En delad värld
  • Informationsmodellen
  • Kommunikationsmodellen
 10. Nyckeltal för strategi
  • Strategi — en definition
  • Strategi och strategiska nyckeltal
  • Tre strategiska modeller
 11. Nyckeltal och ekonomiska beräkningar
  • Att kalkylera är att argumentera
  • Lönsam åtgärd eller förutsättningar för lönsam åtgärd?
  • Olika kalkylhorisonter
  • Sammanfattning
 12. Finansiella nyckeltal och de matematiska sambanden
  • Täckningsgrad och prisförändringar
  • Du Pont-analysen
  • Nyckeltalskreativitet
  • De finansiella nyckeltalens anatomi — en sammanfattning
 13. Ideal för nyckeltal och när nyckeltalen inte fungerar
  • Begränsat antal
  • Enkla att förstå
  • Enkelt att se hur värdet kan förbättras
  • Relevanta för verksamheten
  • Kunna jämföra i tid och rum
  • Lätt att tolka om det blivit bättre eller sämre
  • Ägande
  • Svåra att maipulera
  • Lätt att ta fram data
  • Undvika biverkningar
  • Mätprecision — vad är lagom?
  • Ideal viktiga för olika syften
  • När nyckeltalen inte fungerar
 14. Tolkningar och jämförelser av nyckeltal
  • Kapitalomsättningshastighet (intäkter/sysselsatt kapital)
  • Total sjukfrånvarokostnad dag 1-14
  • Omsättning per anställd
  • Andel kvinnliga chefer relativt andel kvinnligt anställda
  • Metodik
 15. Presentation av nyckeltal
  • Många enheter — någon eller ett par perioder
  • Relativa nivåer
  • Många perioder — ett par enheter
  • Jämförelser mellan två nyckeltal
  • Skillnader i storlek
  • Korrelation och regression
  • Trender
  • Rangordning
  • Presentera nyckeltalen med bilder
  • Att göra nyckeltal spännande
 • Appendix
  • Nyckeltalslista
  • Schabloner för personalnyckeltal

Reviews

Boken om nyckeltal

Reviewed by Roland Buresund

Decent ****** (6 out of 10)

Last modified: Nov. 16, 2010, 1:38 a.m.

First, I really love their trial to create different categories for business ratios based on the uses of the ratios. Added to that, they have some decent explanations on what key ratios are and advice on what you could use them for and how.

Unfortunately, they fail to progress further, so it stays at a very basic level of explaining key ratios, and misses out of a lot of explanations and traps you have to watch out for when developing and/or using key ratios.

All in all, it is a decent introduction to the topic of business ratios in Swedish, but it leaves you wanting (a lot) more.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required