Börja med BASIC

Lars-Erik Björk, Rolf Nilsson

Publisher: Liber, 1977, 124 pages

ISBN: 91-23-63059-0

Keywords: Programming

Last modified: April 10, 2021, 12:23 a.m.

Börja med BASIC vill uppöva läsarens förmåga att på ett systematiskt sätt lösa problem. Inga förkunskaper är nödvändiga. Via enkla exempel aktiveras man snabbt till egen programskrivning.

Börja med BASIC är avsedd för en introduktionskurs om datorer och programmering. Den har växt fram under ett mångårigt praktiskt arbete med datorer på gymnasieskolan.

Börja med BASIC innehåller många övningsuppgifter och en utförlig ordlista.

 • Inledning
  • Det började med enkla redskap
  • Datamaskinen
  • Det datoriserade samhället
  • Vad är data?
  • Dialog med en dator
  • Databärare
  • Maskinvara och programvara
  • Egna program
 • MINIBASIC
  • Vad är Programmering?
  • Enkla in- och utmatningar
   • Beräkna och skriv
   • Textutskrifter
   • Hur variabler tilldelas värden
   • Om man gör fel
   • Flödesplaner
  • Hopp och slingor
   • Hopp utan villkor: GOTO
   • Hopp med villkor: IF — THEN
   • Hopp med många alternativ: ON — GOTO
   • Hopp med återgång: GOSUB — RETURN
   • Repetitionssatser: FOR — NEXT
   • Utmatning med PRINT — en kort sammanfattning
  • Funktioner
   • Inledning
   • Förprogrammerade funktioner
   • Av användaren definierade funktioner
  • Listor
   • Inledning
   • Största talet i en lista
   • Medelvärde och standardavvikelse
  • Några märkliga fel
  • Blandade övningar i MINIBASIC
   • Enkla formler
   • Tillväxtproblem
   • Summaberäkning
   • Primtal
   • Största värde
   • Fibonacci-tal
 • MAXIBASIC
  • Inläsning och utskrift av tabeller
  • Räkneoperationer för matriser
   1. Summan av två matriser
   2. Differensen mellan två matriser
   3. Multiplikation med en konstant
   4. Produkten av två matriser
   5. Den inversa matrisen
   6. Den transponerade matrisen
   7. Enhetsmatrisen
   8. Matris med alla element lika med noll
   9. Matris med alla element lika med ett
  • Att lösa ekvationssystem med mastriser
  • Strängar
  • 'Filhantering
   • Lagring av program
   • Lagring av data
  • Relationer
  • Blandade övningar i MAXIBASIC
 • Bilagor
  • Beteckningar, systemkommandon och felrättningar
  • De vanligaste instruktionerna i BASIC
  • De vanligaste synbolerna för programflödesplaner
  • Ordlista

Reviews

Börja med BASIC

Reviewed by Roland Buresund

Mediocre **** (4 out of 10)

Last modified: June 16, 2019, 1:19 p.m.

I learned to program via this book.

I loved it, as it made everything seem so simple.

I have to admit it is pretty horrible, but it was the right stuff for me, at the time

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required