Dumhetsparadoxen

Den funktionella dumhetens fördelar och fallgropar

Mats Alvesson, André Spicer

Publisher: Fri tanke, 2018, 272 pages

ISBN: 978-91-88589-27-9

Keywords: Organizational Development

Last modified: Sept. 15, 2019, 2:29 p.m.

Det finns oräkneliga vardagsexempel på organisationer som accepterar det tveksamma, absurda och det helt idiotiska — allt från ohållbara management-trender till övertro på varumärke och image. Men en viss dos dumhet kan vara konstruktiv och ge goda kortsiktiga resultat: den kan uppmuntra folk att jobba på och ge drivkraft åt framgångar. Detta är dumhetsparadoxen.

Dumhetsparadoxen utforskar den funktionella dumhetens för- och nackdelar. Upptäck vad som gör att ingen på en arbetsplats tänker självständigt eller hur du kan göra din arbetsplats mindre dum genom att utmana det tanklösa likformighet som ofta råder. Detta är en väckarklocka för smarta organisationer och kloka människor som uppmanar oss att använda vår intelligens för att uppnå organisatorisk framgång och socialt välstånd.

 1. Dumhet idag
  1. Kunskapsmyten
  2. Inte så smarta
  3. Funktionell dumhet
 2. Fem typer av funktionell dumhet
  1. Ledarskapsgenererad dumhet
  2. Strukturgenererad dumhet
  3. Imitationsgenererad dumhet
  4. Varumärkesgenererad dumhet
  5. Kulturgenererad dumhet
 3. Dumhetsledning
  1. Dumhetsledning och hur du motverkar den

Reviews

Dumhetsparadoxen

Reviewed by Roland Buresund

Outstanding ********* (9 out of 10)

Last modified: Aug. 13, 2020, 12:12 a.m.

Well, sometimes you're mistaken. I started reading this book thinking that it were the usual pseudo-science mumbo-jumbo, but was pleasantly surprised to find interesting reading, well-researched and well-referenced!

The further into the book I got, the more aha-moments I got (which is not usual nowadays).

All in all, it is a book that very insightful discusses why people behave as they do in the workplace, and why stupidity can be a hindrance but also sometimes a boon for the organisation.

I would like to wholeheartedly recommend this book. In fact. I would go so far as to say that this should be required reading for any MBA-student or manager.

And for you that don't read Swedish, it is written originally in English, with the the title: The Stupidity Paradox — The Powers and Pitfalls of Functional Stupidity at Work.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required