Effektivitet i Ledning

Företagsekonomins saknade kärna

Bengt Karlöf

Publisher: Studentlitteratur, 2001, 285 pages

ISBN: 91-44-01696-4

Keywords: Management

Last modified: Aug. 1, 2021, 3:26 p.m.

Effektivitet kan sägas vara nyckeln till all framgångsrik verksamhet, och är enligt författeren företagsekonomins saknade kärna.

En viktig fråga för alla i ledande ställning inom såväl näringsliv som förvaltning är därför: "Hur vet du att din verksamhet är effektiv?" Svaret kräver både kunskap och medvetenhet om effektivitetsbegreppet.

I Effektivitet i ledning beskriver och klargör författaren med hjälp av en mängd exempel hur man rent praktiskt arbetar med effektivit i olika sammanhang.

 1. Om effektivitet
 2. Synen på effektivitet över tid och rum
 3. Värde
 4. Produktivitet
 5. Effektivitetsrelationen — både strategisk och operativ
 6. Effektivt strategiarbete
 7. Effektivt beslutsfattande
 8. Mänskliga och organisatoriska aspekter på effektivitet
 9. Prestationsmätning och verksamhetsstyrning
 10. Outsourcing
 11. Metodik för framgångsrikt effektivitetsarbete
 12. Slutord om effektivitet
 • Lästips och referenslista

Reviews

Effektivitet I Ledning

Reviewed by Roland Buresund

OK ***** (5 out of 10)

Last modified: May 21, 2007, 3 a.m.

This could be a bad book or a great book. Unfortunately, its so boring that it is hard to get through it. Pretty shallow, but not anything to keep foremost in the bookshelves.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required