God Styrelsesed

Ingemund Hägg

Publisher: SNS, 1996, 148 pages

ISBN: 91-7150-614-4

Keywords: Board of Directors

Last modified: March 30, 2009, 12:18 a.m.

Kvaliteten i styrelsearbetet i stora svenska bolag måste höjas! Det är en av lärdomarna av de senaste årens kriser o finansvärlden och andra brascher. Problem med bolagsstyrelsers arbete är inget unikt för Sverige, de finns även i andra länder. Dew formella systemen och regelverken varierar, men det finns inget regelsystem som är överlägset alla andra och borde införas i Sverige. Det kan rentav ligga en fara i att okritiskt kopiera regler från ett annat system.

I själva verket är det formella svenska regelsystemet för styrelsearbete ändamålsenligt. Det är inte regelsystemets fel att styrelser har misslyckats eller agerat fel. Lagstiftningen bör även fortsättningsvis vara en ramlagsstiftning som inte reglerar arbetet i detalj utan ger bolagen möjligheter att anpassa sig till förändringar. Vad som nu behövs är en utvecklad självreglering som kan bidra till "god styrelsesed". Självregleringen blir en påbyggnad som samspelar med den grundläggande lagstiftningen. Bra praxis och nyttiga erfarenheter skall presenteras och rekommenderas till eftertanke och efterföljd.

Om god styrelsesed skriver här såväl praktiker från näringslivet med egna erfarenheter från styrelsearbete i stora bolag som ett antal akademiker som forskat om styrelsearbete i både företagsekonomiska och rättsvetenskapliga perspektiv.

 1. Behöver styrelsearbetet i stora bolag förbättras?
  Ingemund Hägg
 2. Styrelsens ansvar i banker
  Lars Engvall och Gunnar Lundh
 3. Det räcker inte med att byta VD
  Sune Lindh
 4. Styrelse och ledning i större koncerner
  Olle Måberg
 5. Vad kan man lära av styrelsearbete i andra länder?
  Lars Ldén
 6. Styrelsearbete i ett revisorsperspektiv
  Bertil Edlund
 7. Kan man påverka styrelsearbetet genom lagstiftning?
  Per Thorell
 8. God styrelsesed
  Ingemund Hägg

Reviews

God Styrelsesed

Reviewed by Roland Buresund

OK ***** (5 out of 10)

Last modified: March 30, 2009, 12:19 a.m.

Some Swedish experience about boardroom work. Mired in reality.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required