Gott sätt vid styrelsebordet 2nd Ed.

Gunnar Hambraeus

Publisher: SNS, 1994, 132 pages

ISBN: 91-7150-486-9

Keywords: Board of Directors

Last modified: June 16, 2019, 11:09 a.m.

Styrelsebordet är de verkliga tungviktarnas tummelplats. Här finns de övermänniksor som uppfattar komplicerade föredragningar i sovande tillstånd, som tillägnar sig budskapet i hundrasidiga PM över en natt och som ser glasklart såväl in i framtiden som på overheadprojektorns skuggspel på skärmen. Gunnar Hambraeus, med 50 års luttrande erfarenhet av spelet kring bordet, avslöjar nu allt. Hur bestäms VD:s löneförmåner? Vad väntar sig den lille aktieägaren av stämman? Varför är ordförande och VD så rädda för journalister? Var finns den verkliga  makten i företaget och var hittar man informationen? Hur blir man lättast styrelseledamot eller ordförande? Hambraeus ger också gripande skildringar av de livsöden som utspelas i bordets skugga —ordföranden, VD, styrelsens sekreterare, ekonomen, tekniske chefen, revisorn, konsulten och personalrepresentanterna.

Detta är en oumbärlig bok, inte endast för dem som hoppas få eller står i begrepp att acceptera lockande styrelseuppdrag utan även för deras män, hustrur eller sambor som undrar vad partnern har för sig, aktieägare med eller utan egen PC, massmedias representanter som kan finna sina värsta farhågor besannade, kort sagt väldigt många i det svenska samhället. Ett ytterligare plus är att författaren kan misstänkas ha ett allvarligare syfte. Genom att avbilda en seriös verksamhet i en skrattspegel vill han väcka till eftertanke och mana sina kamrater och efterföljare att noga betänka sitt ansvar och pröva rationaliteten och effektiviteten i sina värv.

 • Förord
  • Innan Du kastar Dig över texten
  • Några ord om denna, andra upplaga
 • Den skälvande upptakten
  • Uppdraget
  • Hur blir man styrelseledamot?
  • Diplomater och politiker
  • Om kunskap och erfarenhet
 • Praktiska detaljer och råd
  • Hur skall man klä sig?
  • Hur man hälsar
  • Om rum och dukning
  • Var sitter man?
 • Dessa fantastiska personer
  • Om ordföranden
  • Nu berättar ordföranden en historia
  • Så övergår vi till nästa ärende
  • Vad talar teknikern och juristen om?
  • Övermänniskan
  • VD
  • Företagets viktigaste person
  • Teknikerna
  • Public Relations
  • De unga lejonen
  • Möt revisorn
  • Kris! Tillkalla konsult!
  • Presentationen
  • Maktfaktorn no 1
  • Infocentrum
 • Om vad skall det handla, egentligen?
  • Om föredragningslistan och annan eventuell dokumentation
  • Jag kom att tänka på investeringar
  • åter till dokumentationen
  • Ochj så var det föredragningslistan
  • Policy, viktig men sällsynt
 • Vila och vakenhet
  • Om sömn
  • Väckningsberedskap
 • Stora frågor
  • Nu köper vi företag
  • Och så organiserar vi om
 • Stämman stundar
  • Bokslut och räkenskapsår
  • Prognoser
  • Delårsrapporten
  • En mer utförlig version
  • Göteborgs-modellen
  • Ett Nytt Gott år!
  • Styrelsens förnyelse
  • Hur litet kan man dela ut, månne?
  • Nedräkning till stämman
 • Årets absoluta höjdpunkt
  • Folkfesten
  • Att komma eller icke komma — i tid
  • Anföranden och övrig underhållning
  • En votering piggar alltid upp
  • Stämmans höjdpunkt
 • Ut ur rummet, ut i verkligheten
  • Konsten att resa
  • Nu gäller det att välja resmål
  • Förberedelser
  • Så bär det iväg
  • På plats
  • Små och stora, hårda paket
  • Att se med egan ögon
  • Apropå avbildning
  • Men åter till visningarna
 • En oförstående omvärld
  • Att möta, mota och bemöta media
  • Ärkebiskopen av Canterbury och Gunnar Sträng
  • Enkel- eller dubbel-exponering
  • Att tala utan att säga något
  • Tillfälle till samtal gives
  • Två kulturer
  • Jag lade ut texten men nu har någon tagit den
  • Avskräckande exempel
 • Stå upp, tala kort, sitt ner!
  • Nu håller ordföranden tal
  • Var, när och hur?
  • Välkomsttalet
  • Tacktalet
 • Hur ersätter man den oersättlige?
  • Verkställande direktörens lön
  • Parachutes
  • NB-algoritmen
  • Folkstorm
  • Så går det till i verkligheten
  • Om det rör sig om pengar
  • Flera termer och faktorer
  • Bortom mänskligt förstånd
 • Något allvarligare slutord
  • Vad är styrelsen bra för?
  • En underutnyttjad resurs
  • Hur får man ut mera?
  • Vad borde man använda sammanträdena till?
  • Hur kan man veta?
  • Vi förtröstar på VD
  • Till sist: Utbildning!

Reviews

Gott sätt vid styrelsebordet

Reviewed by Roland Buresund

Good ******* (7 out of 10)

Last modified: June 16, 2019, 6:24 p.m.

A funny book to put into the hands of your spouse.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required