Gunnar Hambraeus

Updated at: Feb. 10, 2011, 11 a.m.

Professor Gunnar Hambraeus (Sweden) — Former Chairman, Royal Swedish Academy of Engineering Sciences.


Related Books

Gott sätt vid styrelsebordet 2nd Ed.

Styrelsen som en resurs: I aktiebolag och ekonomiska föreningar 2nd Ed.