Investor Relations i praktiken

Hans Edenhammar, Torbjörn Jakobson, Carl-Johan Wachtmeister

Publisher: Ekerlids, 2001, 155 pages

ISBN: 91-88595-64-1

Keywords: Finance

Last modified: July 23, 2021, 12:14 a.m.

Intresset för börs och aktier är mycket stort i Sverige, vilket påverkar börsföretagen i allt större utsträckning. Ett börsnoterat företag behöver hålla en kontinuerlig kontakt med analytiker, investerare, akonomijournalister och andra intressenter. En växande analytikerkår och medias utveckling mot sekundsnabb elektronisk information gör att trycket på Investor Relations-funktionen stundtals blir stort.

Investor Relations i praktiken är ett redskap för alla som arbetar med ägarrelationer, vare sig det är VD, finanschef, ekonomichef, informationschef, IR-konsulter eller specialiserade IR-ansvariga, för att kunna sköta sina jobb professionellt.

Som titeln säger är boken praktiskt inriktad och ger såväl baskunskaper som praktiska tips till de som arbetar med investerar-relationer. Frågor som tas upp är bland andra aktiemarknadens aktörer, aktievärdering och de regler som styr börsföretagens information. Vidare behandlas Investor Relations-funktionen och dess placering i organisationen, olika metoder och kanaler för att kommunicera bolagets information, användningen av Internet samt råd för framgångsrika analytikerpresentationer.

Författarna beskriver som avslutning olika värderingsmetoder som analytiker använder sig av för bedömning av börsföretagen. Bokens olika avsnitt illustreras med praktiska exempel.

 1. På nesök i Boston
 2. Aktiemarknaden — vad är det?
 3. Hur företag värderas
 4. Reglerna för bolagens information
 5. IR-funktionen
 6. Kommunikationsplanering
 7. IR och Internet
 8. Presentationer för kapitalmarknaden
 9. Budskapet
 10. Modeller för aktievärdering
 • Bilagor
 • Stockholmsbörsens noteringsavtal 2001
 • Stockholmsbörsens noteringskrav

Reviews

Investor Relations

Reviewed by Roland Buresund

OK ***** (5 out of 10)

Last modified: May 21, 2007, 3:09 a.m.

Despite the fictionalised format, it manages to convey the work that goes into Investor Relations in Sweden. Worth reading (especially as it is an easy read).

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required