Kapitalrationalisering

Sveriges Rationaliseringsförbund

Publisher: Liber, 1982, 161 pages

ISBN: 91-40-55327-2

Keywords: Finance

Last modified: July 29, 2021, 10:07 p.m.

Bättre kapitalanvändning är den enskilda faktor som har största betydelsen för ökad produktivitet och lönsamhet.

Syftet med denna book är att förklara rationaliseringspotentialen i en bättre kapitalanvändning samt att beskriva hur arbetet att nå sådana förbättringar kan läggas upp och genomföras. Boken baserar sig på kvalificerade teoretiska insikter och breda praktiska erfarenheter från tekniska högskolor och större svenska verkstadsföretag.

Boken vänder sig till alla dem som i sin yrkesroll direkt eller indirekt kommer att påverka kapitalanvändningen i företag.

 • Linje och stabschefer i produktion vilka ska besluta i frågor som rör kapitalanvändningen.
 • Arbetsledare och fackliga företrädare som i sitt dagliga arbete och agerande påverkar kapitalanvändningen.
 • Rationaliserare som skapar förutsättningarna för kapitalanvändningen vid utformningen av produktionssystem och administrationssystem.

Boken har sammanställts i SRFs regi av en arbetsgrupp bestående av representanter från ASEA AB, Chalmers Tekniska Högskola, EF, /Hiab Foco, Lunds Tekniska Högskola, Saab Scania, Volvo och SRF. Materialet har utvärderats av tekn dr Curt Nicolin samt en pilotgrupp bestående av representanter för ett stort antal företag. Slutlig bearbetning av material och synpunkter har genomförts av EF och SRF gemensamt.

 1. Bakgrund
  • 1.1 Problem i världsekonomin
  • 1.2 Den svenska krisen
 2. Inledning
  • 2.1 Företagens kapitalförsörjning
  • 2.2 Kapitalbehovet i olika typer av företag
  • 2.3 Sambandet mellan kapitalunyttjning och avkastning på investerat/bundet kapital
  • 2.4 Kapitalrationalisering — ofta optimeringsproblem med flera inblandade funktioner
  • 2.5 Kapitalrationalisering allt viktigare för företagets fortbestånd
 3. Var finns kapitalet?
  • 3.1 Inledning
  • 3.2 Olika typer av kapitalbindning
  • 3.3 Kapitalets fördelning på olika resurser
  • 3.4 Analys av kapitalbindningen
 4. Vad kan vi göra? — Kapitalrationalisera
  • 4.1 Inledning
  • 4.2 Produktionssystem
  • 4.3 MPS
  • 4.4 Personal
  • 4.5 Sortimentsbegränsning
  • 4.6 Produktutformning
  • 4.7 Förberedelser för externt montage
  • 4.8 Montageadministration
  • 4.9 Betalningsadministration
  • 4.10 Simulering
 5. När och av vem?
  • 5.1 Samordning med andra rationaliseringsaktiviteter
  • 5.2 Krav på lönsamhet. Värdering av rationaliseringseffekter
  • 5.3 Kapitalrationalisering i projektform
  • 5.4 Kapitalrationalisering i basorganisationen
 6. Hur mäta och följa upp effekterna?
  • 6.1 Allmänna synpunkter på nyckeltal
  • 6.2 Jämförelser mellan nyckeltal och standardtal
  • 6.3 Uppskattning av rationaliseringspotential och resultatuppföljning med hjälp av nyckeltal
  • 6.4 Nyckeltal vid kapitalrationalisering

Reviews

Kapitalrationalisering

Reviewed by Roland Buresund

Excrement * (1 out of 10)

Last modified: May 21, 2007, 3:09 a.m.

This is a book about how to create effective Operations, in a manufacturing setting, with a smattering of Economics and some Accounting thrown in to make it look like a scientific text. If they had advertised it as a Operations book, it could have been worth something, but now it seems like more firewood.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required