Konsultboken

Guiden till att lyckas!

Marianne Olsson

Publisher: Liber, 2015, 206 pages

ISBN: 978-91-47-11670-6

Keywords: Consulting

Last modified: Sept. 18, 2019, 10:41 a.m.

Konsultboken är oumbärlig läsning för alla konsulter. Den riktar sig också till dig som funderar på att bli konsult eller vill veta mer om vinsterna med ett konsultativt förhållningssätt. I boken får du många värdefulla tips och expertråd om bland annat försäljning, kriskommunikation, innovation, ditt personliga varumärke och hur du kan nå dina kunder effektivare med ett digitalt tänk. Både experter och konsulter, som representerar allt från solokonsulter till internationella konsultjättar, har delat med sig av kunskap och erfarenheter.

En röd tråd i Konsultboken är författarens undersökning ”10 snabba frågor” (2014), där 100 konsulter berättat om utmaningar, motivation och ledarskap samt rankat framgångsfaktorer i konsultrollen. Det handlar om att skapa förtroende, tydlig kommunikation, att vara lyhörd och lyssna av sin kund samt vikten av affärsmässighet. Att läsa Konsultboken blir en process där du får möjlighet att ranka dig mot framgångsfaktorerna och reflektera över vad du kan bli bättre på.

 • Förord
  • Vem ska läsa boken?
  • Framgångsfaktorerna
  • Bokens innehåll
  • Vill du driva eget som konsult?
  • Min egen resa
  • Stort tack till alla som bidragit!
 1. Branschen
  • Nya krav på både kunder och konsulter
  • Experternas spaningar
   • Per-Hugo Skärvad om nätverksorganisationer
   • Mikael Jensen om framtidens konsultmarknad
   • Camilla Björkman om trenden mot att driva eget
   • Stefan Engeseth framtidsspanar
  • Konsultbranschen som arbetsmarknad
   • Experten Torild Carlsson om hur du vässar ditt erbjudande
 2. Konsultprocessen
  • Definition av konsult
  • Peter Block om konsultprocessen
  • Kommunikationsplanering
   • Experten Peter Eriksson om kommunikartionsplanering
   • Skriv en kommunikationsplan
  • Överträffa förväntningar
  • Kompetens eller resurs?
   • Resurskonsulten
   • Kompetenskonsulten
  • Förändring genom engagemang
   • Konsulterna om förändringsarbete
   • NAP — någon annans problem?
 3. Framgångsfaktorerna
  • Du är den största framgångsfaktorn
  • Undersökningarna 2006 och 2014
   • Topp 10-faktorer för framgång 2006
   • Nya rankingen 2014
  • Testa dina framgångsfaktorer
   • Summera dina styrkor och svagheter
 4. Passar konsultrollen dig?
  • Konsultjobbets för- och nackdelar
  • Krav och förväntningar
  • Du och din omgivning
  • Vilka är dina drivkrafter?
  • Realistiska förväntningar
  • Gör en SWOT-analys
  • Bli egen företagare?
   • Konsulterna om att driva eget
   • Nyföretagarcentrum om livskraftiga företag
   • Driva Eget om förberedelser
 5. Jobba i konsultföretag
  • Solokonsult
   • telekomexperten Marianne Treschow
  • Interimskonsult
   • Stefan Ǵranqvist på Interim Search
  • Det lilla konsultföretaget med upp till 50 anställda
   • Ina Zackari-Näär på JMW
  • Det medelstora konsultföretaget med upp till 100 anställda
   • Julia Norinder på Preera
  • Jättarna
   • Jonas Forsman på Sweco
  • Internkonsult
   • Nils Kvarnfors på SEB
  • Konsultchefen tycker till
   • Niklas Alm på Newsec Communication
 6. Driva eget som konsult
  • Försäljningsprocessen
   • Kartläggning av konkurrenter
   • Att sälja kan ta tid
   • Fördela risken
   • Om att välja varandra
  • Marknadsföring och kundvård
   • Håll reda på kunderna
   • CRM-experten Anna Leo
   • Prioritera din budget
  • Konsultåret är nio månader
   • Sätt upp ett mål
   • Nyförsäljning och leverans
   • Uppföljning och merförsäljning
  • Att ta betalt
   • Experten Anders Andersson om prissättning
   • Förhandlingar
  • Startpengar — ditt förskott
  • Kundens perspektiv
   • Varför kunden ska välja dig
   • Kunden tycker till
  • Säljkanaler och samarbeten
   • Sälja och leverera tillsammans
  • Kommunicera ett erbjudande
   • Säljexperten Johan Sköld
  • Avtal och kontrakt
  • Skriva offert
   • Exempel på offert
  • Din konsultrapport
 7. Innovation
  • Konsulterna berättar om innovation
  • Experten Donnie S.C. Lygonis innovationstips
  • Johan Staël von Holstein — serieentreprenörens perspektiv
 8. Digitala utmaningar
  • Experten Birgitta Edberg om affärsutveckling i nätverksekonomin
  • Exempel på företag som lyckats
   • Knowits digitala tänk
  • Stefan Enegeseth — framtidsspanarens perspektiv
  • Johan Staël von Holstein — serieentreprenörens perspektiv
  • Brit Stakston — mediastrategens perspektiv
  • Niklas Alm — konsultchefens perspektiv
  • Joakim Jansson — den digitala expertens perspektiv
 9. Försäljning och digital marknadsföring
  • Konsulterna berättar om de största utmaningarna
   • Johan Skölds försäljningstips
   • Annica Thorberg om digital marknadsföring
   • Konsulten Johan Lange om digital närvaro
 10. Vanliga misstag och dilemman
  • Kundens perspektiv
   • Rebecca Westring, Stockholms stad
  • Dilemman som avstamp för utveckling
   • Håll en proaktiv workshop
  • Konsulterna om egna dilemman
   • Stefan Engeseth om att våga vara obekväm
 11. Krisplanering
  • Konsulten om värdet av att ha en krisplan
  • Experten Jeanette Fors-Andrée om kriskommunikation
   • Hur påverkas det personliga varumärket?
   • Kriskommunikationsplanering
  • Konsulternas tips
 12. Bygga förtroende
  • Experterna tipsar
  • Konsulten om att sälja trygghet
 13. Bygga personligt varumärke
  • Experten Carol Roth om personligt varumärke
  • Konsulternas tips
  • Konsultbolagens perspektiv
 14. Motivation och utveckling
  • Experten Charlotte Hågårds bästa karriärtips
  • Ledaren motiverar
  • Konsulterna berättar
   • Vad är roligast med att vara konult?
   • Hur motiverar jag mig själv?
   • Vilket stöd vill du ha av din närmaste chef?
   • Vad skulle du helst vilja utveckla hos dig själv?
  • Motivera dig själv
  • Motivation genom coaching
  • Coachen Carina Kindkvist tipsar
  • Balans med livsmatrisen
   • Definiera status, mål och aktiviteter
   • Ett exempel på livsmatris
   • Din livsmatris
  • Olika morötter i konsultföretag
   • Solokonsulter
   • Interimskonsulter
   • Mindre konsultföretag
   • Mellanstora företag
   • Jättarna
   • Internkonsulten
   • Konsultchefen tycker till
 15. Ditt nästa steg
  • Din plan framåt
 • Bilagor
  • Bilaga 1: Undersökningen "10 snabba frågor till konsulter" från 2014
  • Bilaga 2: MBA-studien 2005
 • Lästips, referenser och länkar

Reviews

Konsultboken

Reviewed by Roland Buresund

OK ***** (5 out of 10)

Last modified: Sept. 18, 2019, 10:46 a.m.

A small primer on how to be a independent consultant. 

Has a number of dubious references, but manages to convey an overall feeling for what is needed fairly well.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required