Krävande företagsledning

När handboken inte räcker till

Rolf Andersson, Tommy Bergkvist, Lars Bruzelius, Carsten Dahlman, Ulf Lundahl, Göran Åkesson

Publisher: Liber, 1982

ISBN: 91-38-06663-7

Keywords: Business Development

Last modified: June 16, 2019, 10:44 a.m.
  1. Krävande företagsledning
   • Produktlivscykeln som utgångspunkt i företagets utvecklingsförlopp
   • Branschens utveckling beskriver också företagets affärsmässiga situation
   • Företagsledning under stor osäkerhet
   • Ledningsproblem i intermedära respektive basteknologibaserade företag är olika
   • Blockens uppläggning och innehåll
 • Block I Utveckling av basteknologiföretag
  1. Hur man får ut något av sin forskning och utveckling
   • Innovationsverksamheten
   • FoU-verksamhetens roll i företaget
   • Några (van)föreställningar om utvecklingsverksamhet
   • Strategisk FoU
   • Affärsstödjande FoU
   • Genombrotts-FoU
   • Pejlande FoU
   • Från pejlande FoU till genombrotts-FoU
   • Tekniskt genombrott men inga affärer
   • Några organisatoriska modeller för utvecklingsverksamheten
   • Hur skall man organisera för effektiv FoU?
   • Sammanfattning
  2. Utvecklingsbolag som instrument för affärsutveckling
   • Varför skapades utvecklingsbolag?
   • Utvecklingsbolag ä,r olika
   • Några normativa slutsatser
  3. Att bedriva affärsutveckling i en bransch som är i dynamisk framväxt
   • Problemet
   • Några utgångspunkter för strategiutvecklingen
   • Kritiska element i en branschutvecklingsprocess
   • Den drivkraftsskapande fasen — när utvecklingen kommer igång
   • Genombrottsfasen — kritiska processer för att åstadkomma genombrottet
   • Hur gör man en strategisk positionsanalys i en bransch som inte finns?
   • Strategisk position gentemot den egna organisationen
   • Strategisk position i den framväxande branschen
   • Strategisk position gentemot den etablerade branschen
   • Sammanfattning av checklistan
 • Block II Det mogna basteknologiföretaget
  1. Affärsutveckling genom att organisera branschen
   • Vad kännetecknar en mogen utvecklingssituation?
   • Mogna utvecklingssituationer kan innehålla olika företagsledningsproblem
   • Organisation som en defensiv respektive offensiv åtgärd
   • Tio goda råd för att lyckas med en branschorganisering
  2. Utvecklingsmöjligheter för företag i den mogna fragmenterade situationen
   • Traditionella strukturbegrepp i fragmenterade branscher
   • Mot en alternativ modell för strategisk problemlösning
   • Desorganisera branschen
   • Periferiföretagen som förebild
   • Organisera kunderna
   • Organisera leverantörerna
   • Organisera kunder och leverantörer
   • Utnyttja strukturella ineffektiviteter i branschen
   • Ledningsproblem och strategier för företag i fragmenterade situationer
  3. Affärsutveckling i krisföretag
   • De använda illustrationsfallen — en presentation
   • Varför hamnar företag i kris?
   • Affärsutvecklingsverksamheten i krisföretag — några vanliga myter
   • Att förändra ett företag
   • Tio ytgångspunkter för att öka framgången i krisföretags affärsutvecklingsverksamhet
 • Block III Det intermediära företaget
  1. Det intermediära företaget
   • Varvet som utgångspunkt
   • Den intermediära rollen
   • Det intermediära företagets utvecklingsmodell
   • Det intermediära företagets konkurrenter
   • Utvecklingsfällor för det intermediära företaget
   • Sammanfattning
  2. Projektaffärer
   • Från produkter till projekt
   • Olika drivkrafter för att utveckla projektaffärer
   • Sammanfattning
  3. Erfarenheter av ledning av intermediära företag
   • Verka på mer än ett applikationsområde
   • Satsa på tillförlitlighet
   • Sträva efter och bevara flexibilitet
   • Förstå och förutse konjukturcykler respektive strukturförändringar
   • Optimera samspelet mellan risk, resultat och finansiella strömmar
   • Sammanfattning

Reviews

Krävande företagsledning

Reviewed by Roland Buresund

Bad ** (2 out of 10)

Last modified: June 16, 2019, 10:43 a.m.

An old book designed by a committee. It isn't even of historical interest.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required