Ledningsgruppens dynamik

Bo Jäghult, Agneta Philip, Gunnar Selin

Publisher: Liber, 2002, 240 pages

ISBN: 91-47-06340-8

Keywords: Management

Last modified: July 29, 2021, 12:02 p.m.

Sitter du med i en ledningsgrupp? Då kommer du säkert att känna igen många av de problem som beskrivs i Ledningsgruppens dynamik. Boken är en samproduktion av tre författare, alla med lång erfarenhet av att arbeta med ledningsgrupper. Den beskriver olika sätt att lösa problem som kan uppstå i och kring ledningsgrupper. Författarnas ambition har varit att skapa ett praktiskt verktyg som chefer kan plocka delar ur för att utveckla och förbättra sin ledningsgrupps arbete - alltid med utgångspunkt i gruppens unika förutsättningar.

Att ledningsarbetet sker i grupp är en mycket vanlig arvetsform i alla typer av organisationer på alla nivåer. Fördelarna är bl a förbättrad information mellan olika företagsfunktioner och möjlighet till bättre beslutsunderlag. Ledningsgruppen ersätter inte den högste chefens beslut, utan förstärker genom delaktighet kraften i genomförandet. För att ledningsgruppens arbet ska bli effektivt krävs klarhet i dess roll, bra metoder för ömsesidig information, tydlig ledningsstruktur, delegering och en genomtänkt beslutsprocess. Det är också av största vikt att ledningsgruppen i sitt arbete alltid utgår från företagets högre mål — från affärsidé till strategisk affärsplan.

Ledningsgruppens dynamik berör alla chefer som påverkas av ledningsgruppers arbetssätt, och problematiken som tas upp gäller både strategiskt ansvariga och mer operationellt ansvariga ledningsgrupper. Boken förklarar hur man bygger upp ett ledningssystem och ger en genomgång av ledningsgruppens roll och valet av medlemmar. Den visar på praktiska metoder för delegering, mötesledning, beslutsfattande, konfliktlösning, målstyrning, teamträning och den årliga affärsplaneringscykeln. Boken ger dig också möjlighet att se sambandet mellan din egen ledarstil och de konsekvenser den får för teamarbete, konfliktlösning och ledarskap.

 1. Ledningsgruppens funktion
 2. Ledningssystem – skapa en organisation
 3. Ledningssystem – fördela resultatet
 4. Ledningssystem – utveckla kompetens
 5. Medlemmar och antal
 6. Bättre beslut – beslutsprocesser
 7. Ledarstilar
 8. Från grupp till team – ledningsgruppens dynamik
 9. Delegering
 10. Konstruktiva konflikter
 11. Ett år i ledningsgruppen
 12. Effektivare möten
 13. Utveckla din egen ledningsgrupp
 14. Träna ditt team
 15. Utveckla med konsult

Reviews

Ledningsgruppens dynamik

Reviewed by Roland Buresund

Decent ****** (6 out of 10)

Last modified: May 21, 2007, 3:09 a.m.

A very interesting book about a subject that few tries to tackle, namely the executive committee and its disposition. A bit shallow from time to time, but otherwise an interesting reading.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required