Marknadsföring - kort och gott

Anders Parment

Publisher: Liber, 2008, 222 pages

ISBN: 978-91-47-08915-4

Keywords: Marketing

Last modified: June 16, 2019, 11:59 a.m.

Arbetar du med marknadsföring? Eller stöter du ständigt på denna verksamhet? Du kanske arbetar med marknadsförare? Vill du ha en överblick över marknadsföringsområdet, men saknar tid eller lust att läsa de 1000-sidiga marknadsföringsböckerna, som är sprängfyllda med case och instuderingsfrågor? I den här boken får du en kortfattad och insiktsfull överblick över marknadsföringsområdet, och du lär dig alla centrala begrepp och modeller som gör dig delaktig i marknadsförarens språk och tänkesätt — till exempel segmentering, konsumentbeteende och varumärkesstrategi.

 • Del I: Introducktion till marknadsföring och marknadsanalys
  • Kapitel 1: Marknadsföring i en konkurensintensiv värld
   • Varför makrnadsföring?
   • Marknadsföringsbegrepp — grunden för att greppa området
   • Fem synsätt inom Marlketing Management
   • En konkurrensintensiv värld
  • Kapitel 2: Omvärlds- och marknadsanalys
   • Omvärldsanalysen är nödvändig för att överleva
   • Marketing myopia
   • Makromiljön — den globala affärsmiljön
   • Mikromiljön — den lokala affärsmiljön
   • Marknadsinformationssystem
  • Kapitel 3: Konsumentbeteende
   • Köpbeteende och köpprocessen
   • Köparens karaktär
   • Vad ska vi marknadsföra? Behov, egenskaper och fördelar
   • Högt och lågt engagemang i köpbeslutet
   • Olika typer av köpbeteende
   • Köpprocessen
   • Köpprocessen och marknadsföringsåtgärder
  • Kapitel 4: Marknadsföring på industriella marknader
   • Industriella marknader och konsumentmarknader
   • Specifika karaktärsdrag hos industriella marknader
   • Köpbeteende på industriella marknader
   • Köpprocessen på industriella marknader
   • Sammanfattning: skillnader mellan industriella marknader och konsumentmarknader
 • Del II: Marketing Management
  • Kapitel 5: Konkurrens- och marknadsföringsstrategi
   • Konkurrens- och marknadsföringsstrategins roll i organisationens framgång
   • Strategisk planering
   • Affärsportföljen
   • Tillväxtstrategier
   • Konkurrentanalys
  • Kapitel 6: Segmentering och positionering
   • STP-processen
   • Varför segmentering?
   • Segmenteringsvariabler
   • Targeting
   • Positionering
  • Kapitel 7: Varumärkesstrategi
   • Varför är varumärket så viktigt?
   • Varumärkets styrka
   • Starka varumärken
   • Svaga varumärken
   • Strategier för att bygga starka varumärken
   • Varumärket som positioneringsverktyg
   • Varumärkets exklusivitet
   • Varumärkets namn
   • Varumärkets ägare
   • Varumärkesutveckling
 • Del III: Marketing Mix
  • Kapitel 8: Produkt
   • Vad är en produkt?
   • Produktlinje och utvidgning
   • Produktportfölj, produktmix och produktsortimentets konsistens
  • Kapitel 9: Prissättning
   • Prissättning — från kostnads- till värdefokus
   • Prissättningsstrategier
   • Priselasticiteter
   • Marknadsskumning och marknadspenetrering
   • Operativ och taktisk prissättning
  • Kapitel 10: Plats/distribution
   • Traditionella och moderna synsätt på distribution
   • Traditionella distributionssynsätt
   • Intensiv eller begränsad distribution
   • Moderna distributionssynsätt
  • Kapitel 11: Påverkan/marknadskommunikation
   • Marknadsföringstänkande och en konsistent kommunikationsstrategi
   • Effektiv marknadskommunikation i en medieintensiv värld
   • Marknadskommunikationsmixen
   • Ett nytt kommunikationslandskap växer fram

Reviews

Marknadsföring - kort och gott

Reviewed by Roland Buresund

Decent ****** (6 out of 10)

Last modified: June 16, 2019, 1:06 p.m.

A decent book in Swedish about Marketing. Nothing revolutionary, but a good base to start from, if you're a Swede.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required