Onoterat!

Om att köpa och äga aktier i onoterade bolag

Bo Björkman

Publisher: Ekerlids, 1997, 123 pages

ISBN: 91-8859-501-3

Keywords: Finance

Last modified: July 12, 2021, 10:32 a.m.

Onoterat! är en bok för dig som vill investera i aktier i onoterade publika bolag — alltså bolag med många ägare, men som inte är noterade på någon aktiebörs.

Du som väljer att investera i ett onoterat bolag ställs inför helt andra frågeställningar än den som satsar på noterade bolag. I Onoterat! får du handfasta råd om allt som rör ägande av aktier i onoterade bolag. Vad som skiljer dem ifrån noterade bolag, vilka rättigheter och skyldigheter du har som ägare — och vilka möjligheter du har att påverka bolagets utveckling.

Att satsa rätt handlar främst om att våga förkasta det dåliga. I Onoterat! får du hjälp att läsa — och förstå — emissionsprospektet. Både vad som står där och vad som går att läsa mellan raderna. Du får också lära dig att räkna fram och använda nyckeltal för att värdera företag.

Det är spännande att vara aktieägare i onoterade företag. Genom att läsa den här boken ökar också chanserna till att du gör en lönsam investering.

  1. Direktägare är en resurs för företaget
  2. Aktier och aktieliknande instrument
  3. Skillnaden mellan onoterade och noterade aktier
  4. Din rätt att påverka
  5. Ditt ansvar som ägare
  6. Råd till dig som tänker köpa aktier i ett onoterat publikt bolag
  7. Så läser du emissionsprospekt
  8. Andra saker att vara uppmärksam på
  9. Vad händer om bolaget inte lyckas?

Reviews

Onoterat!

Reviewed by Roland Buresund

OK ***** (5 out of 10)

Last modified: May 21, 2007, 3:16 a.m.

A very good book about investing and controlling companies outside the stock exchanges. For Swedes only.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required