Projektkommunikation 2nd Ed.

Så får du den att fungera!

Elisabeth Kamél

Publisher: Liber, 2016, 185 pages

ISBN: 978-91-47-11667-6

Keywords: Project Management

Last modified: May 1, 2018, 7:26 p.m.

Är du projektledare och är osäker på hur du får effektiv kommunikation i dina projekt? Då är det här boken för dig!

Det är många gånger som projektledare får höra att de brustit i kommunikationen. När jag som projektledare försummat att informera de som slutligen ska ta emot det som projektet producerat och de har synpunkter som jag borde tagit med långt tidigare i arbetet kan det bli allvarliga konsekvenser. Ett annat exempel är om jag ger alltför mycket information på en gång och förväntar mig att alla uppfattat.

Ofta handlar återblickar på genomförda projekt kring kommunikation. Kommentarer som Vi fick ingen information! är tyvärr vanligt att höra i korridorerna efter avslutade projekt.

Med tanke på att 80 procent av en ledares tid består av kommunikation är det kanske inte så konstigt. Det är konstiga är snarare att så många böcker inom projektledningsämnet fokuserar på planering och metodik, istället för kommunikation.

  • Författarens tack
  • Förord av Torbjörn Wenell
  • Författarens förord
 • Inledning
  • Om projekt och kommunikation
  • Definition av projekt
  • Roller
  • Projektets faser
  • Kommunikation
 • Del Ett: Projektkommunikation i praktiken
  • Förstår projektets omgivning
  • Skapa goda relationer
  • Utarbeta kommunikationsplan
  • Projekt med stora förändringar
  • Hantera projektinformation
  • Inspirera projektmedlemmar
  • Skapa tillit och förtroende i projektgruppen
  • Få ut mer av projektets möten
  • Kommunicera i geografiskt spridda projekt
  • Kommunicera med styrgruppen
  • Tydliggör referensgruppens uppdrag
  • Återkoppling till projektmedlemmar
  • Kommunicera i takt med gruppens utveckling
  • Dra lärdomar av projekt
 • Del Två: Projektkommunikation i teorin
  • Utanpåverket
  • Kroppsspråket
  • Under ytan
  • Bekräftelsebehovet
  • Relationer och relationsmönster
  • Våra behov och rädslor
  • Mod
  • Gruppens utveckling
 • Del Tre: Gasek-projektet
  • Intressenter
  • Förbereda kommunikationsinsatser
  • Det övergripande perspektivet
  • Hur gick det sedan?
  • Mall för kommunikationsplan

Reviews

Projektkommunikation

Reviewed by Roland Buresund

Outstanding ********* (9 out of 10)

Last modified: Oct. 27, 2019, 10:12 a.m.

This is a small but outstanding book, grounded in reality. The title speaks only about communication, but this book really describes the reality of the project management.

This should be mandatory reading.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required