Räkenskapsanalys 2nd Ed.

Jan Thomasson

Publisher: Liber, 1984, 112 pages

ISBN: 91-38-61294-1

Keywords: Finance

Last modified: June 16, 2019, 11:23 a.m.

Aktieägare, anställda, långivare och andra intressenter behöver kunna göra analyser av ett företags årsredovisningar och andra redovisningsrapporter för att kunna bedöma företagets ekonomiska ställning och resultat. Frågeställningar kan t ex avse om man ska köpa eller sälja aktier, bevilja eller avslå en ansökan om lån eller leverantörskredit

Boken behandlar de i praktiken vanligaste förekommande metoderna för att mäta och analysera företags lönsamhet, kapitalanskaffning och kapitalanvändning, soliditet och likviditet m m. Metoderna behandlas med utgångspunkt från de problem som intressenterna har i olika beslutssituationer.

Genom övningsuppgifterna tränas läsaren i att söka efter de data som är nödvändiga för den aktuella analysen. Man får således konkreta illustrationer till räkenskapsanalysens möjligheter, problem och begränsningar.

Boken är avsedd för postgymnasial utbildning, företagsintern utbildning på motsvarande nivå samt för alla som i praktisk verksamhet arbetar med företagsanalyser

Boken innehåller fullständiga lösningsförslag till samtliga övningsuppgifter.

Till faktaboken finns en övningsbok för den som önskar grundligare teknikträning. Det finns också ett övningshäfte med lösningar till uppgifterna i övningsboken

Faktaboken och övningsboken kan mycket väl användas fristående från varandra, om man så önskar.

 1. Räkenskapsanalys
  • Räkenskapsanalys
  • Analysens syfte
  • Intressenterna och räkenskapsanalysen
  • övningsuppgifter
 2. årsredovosningen och övrigt källmaterial
  • årsredovosningen
  • Resultaträkningen
  • Balansräkningen
  • Noter till resultaträkning och balansräkning
  • Förvaltningsberättelse
  • Finansieringsanalys
  • Koncernredovisning
  • övrig information i årsredovosningen
  • Delårsrapport
  • Förhandsmeddelande (bokslutskommuniké)
  • Emissionsprospekt
  • övriga källor
  • Ekonomiska föreningar, handelsbolag m fl företag
 3. Analys av lönsamhet: Resultat
  • Justerat nettoresultat
  • Delresultat
 4. Analys av lönsamhet: Räntabilitet
  • Räntabilitet på eget kapital
  • Räntabilitet på totalt kapital
  • Analys av räntabilitet på eget kapital
  • Analys av räntabilitet på totalt kapital
 5. Analys av lönsamhet: Kontrolltal
  • Analys av vinstmarginalen
  • Analys av kapitalets omsättningshastighet
 6. Analys av kapitalanskaffning och kapitalanvändning
  • Finansieringsanalys
  • Analys av finansiering och investeringar
  • Upprättande av finansieringsanalys
 7. Analys av soliditet
  • Ma¨";"tning av soliditeten
 8. Analys av likviditet
  • Mätning av likviditeten
 9. Värdering av företag
  • Substansvärdering
  • Avkastningsvärdering
  • Företagsvärdering – övriga synpunkter
  • Värdering av börsnoterade aktier
 10. Totalanalys
  • Kortfristig kreditgivning
  • Långfristig kreditgivning
  • Företagsledning
 11. Kommentarer och lösningar till övningsuppgifterna
 12. Litteratur

Reviews

Räkenskapsanalys

Reviewed by Roland Buresund

Decent ****** (6 out of 10)

Last modified: June 16, 2019, 6:22 p.m.

A very simplistic introduction to how to make accounting and company analysis from the books.

Correct, but a bit terse from time to time. It should have been more extensive, in my opinion, but they don't claim to be anything except a introductionary text, so I have to say it is worthwhile to read in that respect.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required