Säkra ditt företag

Informationssäkerhet for chefer och ledare

Nicklas Lundblad

Publisher: Liber, 2005, 210 pages

ISBN: 91-47-07378-0

Keywords: Information Security

Last modified: June 16, 2019, 11:28 a.m.

Informationen blir en allt viktigare resurs för företag och organisationer. Samtidigt ökar sårbarheten och antalet vägar som viktig information kan "läcka" ut ur företaget. Utan ett fullgott skydd för informationen saknas också ett skydd för verksamheten över huvud taget. Samtidigt är det viktigt att inte fastna i tanken på den absoluta säkerheten. Boken utgår ifrån att det är viktigt att ständigt tänka sig säkerheten som en relation: det gäller att vara säkrare än konkurrenter och angripare — inte att sträva efter en omöjlig absolut säkerhet!

Säkerhet är alltid en ledningsfråga och den utgår från en överenskommelse mellan ledninmg och anställda. För att skapa ett informationssäkrare företag gäller det i första hand att inse vilka risker som finns, att organisera arbetet med säkerhet, att påverka de som arbetar i organisationen och öka deras säkerhetsmedvetande och lära dem hur de skall agera för att behålla informationen inom företaget. Säkerhetsfrågor är till 95% en fråga om organisation, juridik, ekonomi, strategi och beteende och endast 5% teknik.

Det här är en grundläggande bok om hur man utvecklar en säkerhetskultur och bygger på kunskap om säkerhet i företaget/organisationen. Det är ingen bok om IT-säkerhet och ingen bok för tekniker utan den riktar sig till företagsledare och vanliga chefer som vill dra nytta av de många fördelar som säkerheten kan ge.

Säkerhet i företag visar vilka säkerhetsrisker som finns. Boken ger också förslag till hur man ska utforma säkerhetsarbetet i organisationen och forma en säkerhetsöverenskommelse. I boken finns ett stort antal konkreta och enkla säkerhetstips för att inleda säkerhetsarbetet.

Men framför allt visar boken att säkerhet är en affärsmöjlighet och en konkurrensstrategi. De företag/organisationer som använder säkerheten rätt har en tydlig fördel i framtiden.

 • Indledning
  • Syftet med boken
  • Bokens disposition
 1. Informationssäkerhetens grunder
  • Säkerhet för vad?
  • Säkerhet för vem?
  • Några grundläggande begrepp
   • Konfidentialitet, integritet och tillgänglighet
   • Olika säkerhetsnivåer
   • Hot, attack, sårbarheter, skada och risker
  • Fem frågor
  • Ett tips!
  • Sammanfattning
 2. Säkerheten idag
  • Vad är säkerhet?
  • Vad är säkerhet inte?
  • Sun Tzus hemlighet
  • Den kommande säkerhetskatastrofen
  • Vi blundar för farorna
  • Bristen på säkerhet kostar
  • Hur ser utvecklingen ut?
  • "Det händer inte mig"
  • Kaffedilemmat
  • Säkerhet och teknik
  • Fem Frågor
  • Ett tips!
  • Sammanfattning
 3. Risker och hot
  • Abstrakta och konkreta risker
  • Vanliga misstag
  • Riskernas föremål
  • Angripare
   • Anställda
   • Före detta anställda
   • Konkurrenter
   • Partners
   • Hackers
   • Främmande regeringar & cyberterrorister
  • Angreppsmetoder
   • Identitetsstöld — personlig och organisationell
   • Denial of Service-attacker
   • Bedrägerier och phishing
   • Avlyssning och trafikanalys
   • Virus, maskar och trojaner
   • Datorintrång
   • Inbrott
   • Desinformation
  • Hot
  • Olyckor
   • Vanlig otur
   • Hårdvarufel
   • Telekommunikationsavbrott
   • Mjukvarufel
   • Olyckor eller medvetna angrepp?
  • Formella och informella metoder för att arbeta med risker och hot
   • En metod för att arbeta med riskanalys
   • Mjukvarustöd för riskanalys
  • Nya risker online?
  • Angrip dig själv!
   • Social ingenjörskonst
   • Lösenordstricket
   • Det sena mötet
   • Den lömska bilagan
   • Brevet från chefen
   • Den kvarglömda väskan
   • Vad mer…?
   • En not om insiders
  • Fem frågor
  • Ett tips!
  • Sammanfattning
 4. Säkerhetspolicies och säkerhetskontrakt
  • Att ta fram ett säkerhetskontrakt
  • Säkerhetsplaner
  • Andra dokument
  • Införandet av ett säkerhetskontrakt
  • Fem frågor
  • Ett tips!
  • Sammanfattning
 5. Säkerheten och tekniken
  • Hur använder vi teknik?
  • Vilka tekniska skydd finns?
   • Virusskydd
   • Brandväggar
   • Kryptering
   • Identifieringslösningar (PKI m m)
   • VPN
   • IPsec, SSL m m
  • Vad kan tekniken inte göra?
  • Fem frågor
  • Ett tips!
  • Sammanfattning
 6. Säkerheten och användarna
  • Ron Rivests problem
  • Dansande grisar och choklad
  • Myten om den dumma användaren
  • Åtgärde
  • Fem frågor
  • Ett tips!
  • Sammanfattning
 7. Säkerheten och e-posten
  • Spam
  • E-postburna virus m m
  • Sociala virus
  • E-postpolicies och kryptering
  • Fem frågor
  • Ett tips!
  • Sammanfattning
 8. Säkerheten och det mobila företaget
  • Trådlöst — bekvämt och…farligt?
  • Hem-PC — Säkerhetsrisk?
  • Var slänger ni gamla datorer?
  • Mobiltelefoner och handdatorer är mer sårbara än vi tror
  • Var har din iPod varit?
  • Fem frågor
  • Ett tips!
  • Sammanfattning
 9. Säkerheten och juridiken
  • Den personliga integriteten
  • Upphovsrätt
  • Företagshemligheter
  • Straffrättsliga frågor
  • Rättsliga krav på säkerheten
  • Fem frågor
 10. Säkerheten och ansvaret
  • Vem rapporterar till vem?
  • Hur redovisas och mäts ansvaret för informationssäkerheten?
  • Vem har ansvaret för osäkra programvaror?
  • Säkerhet och företagsstyrning
  • Fem frågor
  • Ett tips!
  • Sammanfattning
 11. Standarder för säkerhet
  • ISO 17799
   • Riskanalys
   • Säkerhetspolicy
   • Organisatorisk säkerhet
   • Klassificering och kontroll av tillgångar
   • Personal och säkerhet
   • Fysisk och miljörelaterad säkerhet
   • Styrning av kommunikation och drift
   • Styrning av åtkomst
   • Systemutveckling och systemunderhåll
   • Kontinuitetsplanering
   • Efterlevnad
   • Kritik mot ISO 17799
  • Andra standarder
   • Common Criteria
   • ISACA:s standarder
  • OECD och säkerhetskulturen
   • En säkerhetsadvokat
  • Ledningssystem för informationssäkerhet vi 24-timmarsmyndigheter
  • Fem frågor
  • Ett tips!
  • Sammanfattning
 12. Säkerhet och affärsutveckling
  • Möjlighetsmodellering
  • Porteranalys av säkerhetsåtgärder
   • Kostnadsöverlägsenhet
   • Differentiering
   • Fokusering av affärsmodeller
  • Säkerhet som artighet, trygghet och förtroende
  • Att arbeta med flera olika säkerhetsnivåer
  • Fem frågor
  • Ett tips!
  • Sammanfattning
 13. Säkerhet och ryktesskydd
  • Hacktivism
  • Parodisajter
  • Domännappning
  • Åtgärder
  • Fem frågor
  • Ett tips!
  • Sammanfattning
 14. Säkerheten och tiden
  • Säkerhetsåtgärder har ett bäst-föredatum
  • Säkerheten är företagets minne
  • Säkerhet ur ett tiotusenårsperspektiv
  • Säkerhetsrapporteringens cykler
  • Fem frågor
  • Ett tips!
  • Sammanfattning
 15. När katastrofen slår till
  • Katastrofer
  • Incidenter
  • Bevisinsamling
  • Fem frågor
  • Ett tips!
  • Sammanfattning
 16. Fysisk säkerhet
  • Brand
  • Elförsörjning
  • In och utpassering
  • Var placerar ni er backup?
  • Outsourcing och geografisk spridning av infrastrukturen
  • Fem frågor
  • Ett tips
  • Sammanfattning
 17. Säkerheten och samhället
  • Svenska myndigheter
  • Europeiska myndigheter
  • Organisationer
  • Utbildningar
  • Sammanfattning
 18. Framtidsbevakning
  • Ny teknik
  • Biometri
  • Splinternets
  • Goda virus
  • Hårdvarusäkerhet
  • Säkerhetens slutspel
 19. 50 konkreta och enkla säkerhetstips
  • Lösenord
  • Webbsurfning
  • E-post
  • Fysisk säkerhet
  • Säkerhetskopiering
  • Trådlösa nätverk
  • Anställda och säkerheten
  • Mobilitet
  • Juridik
  • Uppdateringar
 20. Vidare läsning
  • Böcker
  • Tidskrifter
  • Webbplatser & nyhetsbrev

Reviews

Säkra ditt företag

Reviewed by Roland Buresund

Disappointing *** (3 out of 10)

Last modified: June 16, 2019, 1:08 p.m.

Well, this is supposed to be a book about Information Security and has as a target the leaders and managers (non-IT and non-security) at different organizations… Let's start with the positive things first: it manages to avoid being too full of errors, so it can be read from that perspective (but they still exists, e.g. when did ISACA become a standards organisation?).

The bad part is that the author seems to have read some Management-for-Complete-Morons book and tries to merge one of Porters concepts onto InfoSec (generic strategies), but fails at this. Otherwise, it si sprouting platitudes about business management and InfoSec at the level you'll find at the buffet-table at any security conference you choose to attend (aka not very grounded in reality). He also manages to repeat a number of myths as fact, by referring to their presence in other suspect publications.

And what is it with bad books? Are they afraid to have an index or biography (especially when there is numerous references in the text)? Sigh… And the details (or rather lack of) combined with the platitudes makes it worthless as a reference book.

For the managers, this book is totally outside their scope, and shows an ignorance of management realities (not the first security person to do that, I have been there myself) as well as lack of knowledge of even basic management theories.

For the IT-people (which are not the target market), this book manages to loose all detail that is of interest.

For the Security Managers, it will generate a good feeling, as the stuff is very basic and they (hopefully) know it already (pat yourself on the shoulder).

My conclusion is to avoid it, as it is not worth the paper it is printed on (I got it for free).

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required