Småföretagarens handbok 9th Ed.

Stina Stensson

Publisher: Liber, 1999, 180 pages

ISBN: 91-47-04473-X

Keywords: Entrepreneurship

Last modified: June 16, 2019, 11:42 a.m.

Den här klassikern rymmer det väsentligaste för dig som planerar att starta ett eget företag eller redan är etablerad småföretagare. Här finns kortfattad information om allt från skatter till personalfrågor, bokföring, budget, import/export, EU-anpassning och marknadsplanering. Du får veta vilka skyldigheter och rättigheter du har som egenföretagare och vart du ska vända dig med mer komplicerade frågor.

Denna nionde upplaga av Småföretagarens handbok har genomgått en större revidering. Förutom uppdatering till gällande lagstiftning har boken skrivits om med hänsyn till tillgänglig informationsteknik och med hänvisningar till aktuell information, blanketter m m på Internet.

Småföretagarens handbok lämpar sig för

 • Starta eget-utbildningar (studieplan finns)
 • KomVux, AMU, studieförbund m fl utbildare med småföretagarkurser
 • Gymnasieskolan; Ung företagsmhet och småföretagarkurser
 • Högskolan; småföretagarkurser
 • Självstudier 
 1. Affärsidé, målsättning och strategi
  • Hur finner man affärsidé och väljer strategi?
  • Hur testar man sin affärsidé?
  • Affärsplan
 2. Ekonomisk planering och uppföljning
  • Företagsekonomiska begrepp
  • Resultatbudget
  • Kalkyler
  • Likviditetsbudget
  • Betalningspåminnelse/krav
 3. Marknadsplanering och marknadsföring
  • Marknadsundersökning
  • Totalmarknad — marknadsandel
  • Information om offentlig upphandling
  • Marknadsföringsaktiviteter
  • Vilken typ av marknadsföring ska jag välja?
  • Uppföljning
  • Lagstiftning
  • Offerter
 4. Kapitalbehov, finansiering, risktagande
  • Beräkning av kapitalbehov
  • Finansiering
  • Risktagande för ägaren
 5. Företagsform, kompanjonsavtal och försäkringar
  • Vilken form passar bäst?
  • Kompanjonsavtal
  • Försäkringar
 6. Registreringar och uppgiftslämnande
  • Enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag
  • Aktiebolag
  • Skatte- och avgiftsanmälan
  • SCB
  • CE-märkning
  • Produktanmälan — livsmedel, kemikalier
  • Lagen om allmän platsanmälan
  • Anmälan om sjuklön
  • Rehabiliteringsutredning
  • Skyddsombud
  • Arbetsskada
  • När arbetstagare går i pension
  • Personalinskränkningar
 7. Redovisning
  • Kontoplan
  • Bokföringsexempel — dubbel bokföring
  • Faktureringsmetod och kontantmetod
  • Avslutande av bokföringen
  • Arkivering
  • Revision
  • Förvaltningsberättelse
 8. Beskattning
  • Inkomstskatt
  • Inkomst av tjänst
  • Inkomst av näringsverksamhet
  • Särskilda regler för fåmansföretag
  • Deklaration och betalning av skatt
  • Slutlig skatt — fyllnadsinbetalning
  • Skatteplanering
  • Förmögenhets- och fastighetsskatt
  • Arvs- och gåvoskatt
  • Moms
  • Punktskatter
  • Skatteförvaltningen och övriga myndigheter
 9. Personalfrågor
  • Anställning och avtal
  • Anställnings upphörande
  • Löneutbetalning
  • Övrig lagstiftning
  • Ledighet för vård av barn
  • Ledighet för utbildning
  • Ledighet för facklig verksamhet
  • Sjuklön och rehabiliteringsutredning
  • Källskatt
  • Sociala avgifter
 10. Image, logotype och brev
  • Profil
  • Elektronisk post, hemsidor
  • Vanliga brev
  • Övriga blanketter
 11. Import och export
 12. Produktförnyelse
  • Skydd
  • Nyhetsgranskning
  • Anställdas uppfinningar
  • Tjänster
 13. Köpa och sälja företag
  • Aktier/andelar eller inkråm
  • Företagets pris
  • Köpeavtal
  • Betalningen
 14. Småföretagarens "kom-ihåg" datum
 15. Rådgivning
  • ALMI Företagspartner
  • Industrifonden
  • NUTEK
  • Länsstyrelsen/lantbruk
  • Länsstyrelsen/fiske
  • Riskkapital — svenska riskkapitalföreningen
  • Factoring och leasing
  • Bankerna
  • Övriga finansieringsinstitut
  • Arbetsförmedlingarna och Länsarbetsnämnden
  • Revisions- och redovisningsbyråer
  • Försäkringsbolagen
  • Exportrådet i Sverige och utomlands
  • Handelskammaren
  • Företagarföreningar
  • Arbetslöshetskassan
  • Organisationer
  • Jobs and Society — nyföretagarcentra
  • Miljö- och kvalitetsmärkning
  • Starta-eget-information
 • Appendix 1: Baskontoplan
 • Appendix 2: Blanketter för affärsplan
 • Appendix 3: Studieplan
 • Appendix 4: Adressförteckning
 • Appendix 5: För vidare studier

Reviews

Småföretagarens handbook

Reviewed by Roland Buresund

Mediocre **** (4 out of 10)

Last modified: Oct. 9, 2019, 2:30 a.m.

An outdated book, that wasn't very good even twenty years ago.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required