Ledarskapets motsatspar

Dikotomier i ett svåröverskådligt universum

Bengt Karlöf

Publisher: Ekerlids, 1994, 151 pages

ISBN: 91-88594-13-0

Keywords: Management

Last modified: Sept. 29, 2019, 11:25 p.m.

I boken Ledarskapets motsatspar vänder Bengt Karlöf upp och ned på det traditionella synsättet på ledarskapsbegreppet. Istället för att fokusera på ledaren som person, dennes förmåga att entusiasmera människor och få organisationer med sig, analyserar han det som är föremål för själva ledarskapets utövande; förmågan att nå framgång verksamheten. Det finns en rad sådana aspekter som kan ses ur olika synvinklar — och som står i direkt motsatsförhållande till varandra.

Det gäller t ex värde mot produktivitet, operativt arbete mot strategiskt arbete, organisk mot strukturell tillväxt. Författaren analyserar tio sådana motsatspar och avslutar varje kapitel med frågor som läsaren kan ta ställning till utifrån sitt eget verksamhetsområde. Boken innehåller också en rad konkreta exempel som belyser motsatsförhållanden, hämtade från bl a Volvo, Daimler-Benz, SAS, Air France och ITT.

Ledarskapets motsatspar är en vägledning för alla som vill utforska det svåröverskådeliga universum som ledarskapet består av. Genom sin ledarskapsmodell "KÄKA-modellen" erbjuder Bengt Karlöf en kompass för de svåra avvägningar som ledaren ställs inför.

 1. Ledarskapets motsatspar
 2. Värde - produktivitet
 3. Operativt - strategiskt
 4. Ständig förbättring - genombrottsförämdring
 5. Faktabas - omdöme
 6. Organiskt - strukturellt
 7. Centralt - decentralt
 8. Marknadsekonomi - planekonomi
 9. Företagande - kapitalförvaltande
 10. Tanke - handling
 11. Medgång - Motgång
 12. Slutvinjett om motsatspar

Reviews

Ledarskapets motsatspar

Reviewed by Roland Buresund

Decent ****** (6 out of 10)

Last modified: Sept. 29, 2019, 11:28 p.m.

An old book by management standards, but it still has some insights and views that are worth thinking about.

It won't shake your world, but it is worth reading.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required