Strategins kärnfrågor 2nd Ed.

Affärsstrategier i praktiken

Bengt Karlöf

Publisher: Liber, 1987, 156 pages

ISBN: 91-38-61797-8

Keywords: Strategy

Last modified: June 16, 2019, 11:25 a.m.

"Jag har upplevt den ogrumlade lyckan att få se den första upplagan av Strategins kärnfrågor tas emot på ett sätt som motsvarade mina högt ställda förväntningar", skriver Bengt Karlöf i förordet till bokens andra upplaga.

Den här gången är målet ännu högre satt. Strategins kärnfrågor är nu den kompletta strategiboken på svenska. Den är skriven utifrån svenska förhållanden. Den är modern. Nya avsnitt och exempel har tillkommit. Det nya kapitel fem behandlar viktiga strategiska typsituationer. Ett fylligt appendix förklarar de vanligaste traditionella strategimodellerna: Bostonmatrisen, Porters modeller, 7S m fl.

Strategins kärnfrågor är ett måste för de företagsledare, chefer och specialister i företag och förvaltning som vill förstå det affärstänkande som tillämpas i Sverige idag och framförallt i morgon. Ett utmärkt material för all strategiutbildning.

 • Förord
 • Förord till andra upplagan
 • Bokens uppläggning
 1. Strategisk ledning
  • Vari består strategisk förmåga?
  • Vad är strategisk ledning?
  • Strategisk ledningsförmåga
  • Branschlogik — en fundamental byggsten för strategen
  • Strategins koppling till företagets värderingar
 2. Strategins begrepp och struktur
  • Varför har strategin en snårig terminologi?
  • Strategiprocessens begrepp
  • Affärsstruktur
  • Funktionella strukturer
  • Strategins hierarki
  • Strategins arena — bransch och marknad
  • Strategins element
  • Affärsstrategiska hybrider
 3. Strategins process
  • Bakgrund och definition
  • Ny modell för strategiutveckling
  • Vision — ambitionsnivå — mål
  • Branschlogik och företagets affärsstruktur
  • Analys av portfölj och affärsenhet samt omvärld och bransch
  • Företagsanalys
  • Strategibestämning
  • Genomförande
  • Organisationen som verktyg i strategigenomförande
 4. Strategier för affärsutveckling
  • Inledning och definition
  • Affärsutvecklingens strategiska paraply
  • Vitalisering av nuvarande huvudaffär
  • Segmentering och differentiering
  • Vidgad tillämpning av affärsidén
  • "Technology puch"
  • Orelaterad diversifiering
  • Sammanfattning
 5. Några strategiska typsituationer
  • Kapacitetsökning
  • Etablering
  • Diversifiering
  • Avreglering
  • Vertikal integration
  • Förvärv
  • Nedgångsbranscher
  • Tillväxtbranscher
 6. Nyckelfrågor i strategiutvecklingsprocesser
  • Resurser i strategisk ledning
  • Planering
  • Strategier för vad?
  • Strategiska strukturfrågor
  • Företagets interna liv
  • Strategiutvecklingen och sedan?
  • Litteratur
 • Appendix: Strategiska modeller

Reviews

Strategins kärnfrågor

Reviewed by Roland Buresund

Good ******* (7 out of 10)

Last modified: June 16, 2019, 12:59 p.m.

One of Karlöf's early work, before he believed he knew everything. Pretty good introduction to the subject.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required