Strategins Processer och Verktyg

Bengt Karlöf

Publisher: Ekerlids, 2002, 189 pages

ISBN: 91-89617-27-4

Keywords: Strategy

Last modified: July 10, 2021, 12:32 a.m.

Strategi handlar om beslut och handlingar för att säkra framtida framgång och tillvarata möjligheter. I det moderna samhället, där kunskapen blir en allt viktigare resurs och ansvar för olika verksamheter sprids till allt flera, är strategisk planering inte längre en angelägenhet bara för de högsta cheferna. Strategi är viktigt på alla nivåer. I offentlig verksamhetoch för organisationer är strategin lika avgörande som i företag där resultatet kan avläsas som vinst eller förlust.

Att strategiskt arbete ofta försummas beror på att det ofta hamnar i skuggan av akuta problem som kräver snabba åtgärder. Det långsiktiga får stå tillbaka för det brådskande. Det finns också en utbredd osäkerhet om hur strategiskt arbete ska bedrivas. Hur gör man? Vad behövs för underlag? Vilka misstag kan man begå? Hur går man vidare från planen till förverkligandet?

I Strategins Processer och Verktyg går Bengt Karlöf igenom alla de delmoment som är av betydelse i ett framgångsrikt strategiskt arbete. Utifrån en mångårig konsultverksamhet med koncentration på just strategifrågor delar han med sig av sina egna erfarenheter, praktiska metoder och användbara verktyg. Med boken vill han möta ett behov av en framställning som ger en konkret och solid vägledning genom strategins processer —steg för steg från de grundläggande begreppsdefinitioner till uppföljning och förnyelse.

 • Förord
 • Inledning
 • Struktur och definitioner inom strategiområdet
 • Strategins särart
 • Stegen i ett strategiarbete
 • Förutsättningar, historik och nuläge
 • Framtid och möjligheter
 • Faktabas och antaganden
 • Strategisk agenda och beslut
 • Aktivering och förändring
 • Uppföljning och kontinuitet
 • Process och strategisk ledning
 • Avslutning
 • Sakregister

Reviews

Strategins Processer och Verktyg

Reviewed by Roland Buresund

OK ***** (5 out of 10)

Last modified: May 21, 2007, 3:23 a.m.

A simple book that tries to explain what strategy is.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required