Strategins Renässans

Bengt Karlöf

Publisher: Ekerlids, 2000, 329 pages

ISBN: 91-88595-73-0

Keywords: Strategy

Last modified: June 16, 2019, 11:25 a.m.

Ett framgångsrikt företag drivs av en företagsledning som fattar de rätta strategiska besluten, av en företagsledare som förmår sätta igång en lär- och innovationsprocess i sin ledningsgrupp.

I Strategins renässans visar Bengt Karlöf, en av Sveriges mest respekterade managementkonsulter, hur strategiutveckling kan gå till. Med en bred erfarenhet av svenskt näringsliv inspirerar han till affärsmässiga innovationer genom de strategiska typsituationer han presenterar och genom att uppmuntra till strategisk benchmarking.

Typsituationerna utgör ett nytt innovativt managementverktyg som bengt Karlöf presenterar för att göra strategiarbetet konkret och underlätta gången från tanke till handling. De består av erfarenheter från andra företag i kondenserad form som ger verkningsfullt underlag till diskussionen om strategiska val i det egna företagets ledning.

En avgörande del av en strategiutvecklingsprocess är konsten att gå från ord till handling. Det innebär att genomföra en vald strategi för företaget genom att sätta igång en rättrådig process bland de anställda som motiverar och legitimerar prestationsmål.

  • Introduktion
 1. Ny ansats inom strategiutveckling
  1. Samtida syn på strategiutveckling
   • Några strategitrender
   • Strategins källor
   • Effekten av nya aspekter på strategiarbete
   • "Den nya ekonomin" — ekonomisk alkemi?
   • Sökande efter Strategi
  2. Strategiska typsituationer
   1. Drift
   2. Bygga företag
   3. Affärsutveckling — tillväxt
   4. Marknadsföring
   5. Informationsteknologi
   6. Omorientering — fokusering
   7. Människor
   • Kort om några situationer
   1. Process för strategiutveckling
    • Förutsättningar för strategiarbete
    • Strategiska alternativ utifrån omvärld och organisation
    • Faktabas för valda alternativ
    • Strategisk agenda — vägval och beslut
    • Strategiaktivering
    • Strategisk ledning och uppföljning
   2. Fördjupningar inom strategiprocessen
    • Omvärldsanalys
    • Rättrådig process — fundament för effektiv strategi
    • Visualisering av process och innehåll
    • Benchmarking — inspiration och kalibrering
    • Beslutsteori — strategsikt beslutsfattande
    • Aktivering — den kritiska övergången från tanke till handling
    • Aspekter på organisation
    • Kontinuerlig strategisk ledning
  3. Strategins karaktäristik och arbetsmetoder
   1. Strategins särdrag
    • Strategiskt och operativt
    • Strategisk effektivitet och planekonomi
    • Två möjliga fokus
    • Affärsutveckling
   2. Strategi i ledningsarbetet
    • Ledarskap och strategi
    • Beslut att strategiutveckla
    • Övergång från tanke till handling
    • Strategi och styrelsearbete
    • Strategisk sparring
  4. Centrala insikter vid strategiarbete
   1. Mätning och styrning av strategisk prestation
    • Vad utmärker strategisk mätning?
    • Mål och medel i kontinuerlig hierarki
    • Styrmål och följdmål
    • Arbetets arenor
   2. Marknadsdimension i strategi
    • Marknadsföringens två utgångspunkter
    • Antites: strunta i vad kunden säger!
   3. Portfölj och synergi
    • Det desperata sökandet efter synergier
    • Mysteriet med det ständigt gröna konglomeratet!
    • Storlek och förvärv
   • Slutord
    • Definition av strategi
    • Strategins tillämpningsområden
    • Strategiprocess från abstraktion till konkretion
    • Strategi som lär- och innovationsprocess
    • Strategiska typsituationer
    • Strategisk agenda och kontinuerlig strategisk ledning
   • Referenser

  Reviews

  Strategins Renässans

  Reviewed by Roland Buresund

  Bad ** (2 out of 10)

  Last modified: June 16, 2019, 6:20 p.m.

  Extremely boring and without any substance. Why write it?

  Comments

  There are currently no comments

  New Comment

  required

  required (not published)

  optional

  required

  captcha

  required