List of Books (2144)

Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspective 5th Ed.

Affärer: Hur? Med vad? Var? Med vem? En handledning i praktisk affärsutveckling

Affärslivets begrepp och modeller

Affärsmässig Systemförvaltning

Affärsplanen: Praktisk handledning för affärsplanerare

Affärsplanering: En handbok för nya tillväxtföretag 2nd Ed.

Affärsplattformen: Entreprenören och företagets första år

Affärsutveckling: Med exempel från H&M, IKEA, ABB och Volvo

Affärsutveckling: Teori och Praktik om Skapande av Affärer 2nd Ed.

Affärsänglar: Att investera i tillväxtföretag

After the Merger: Seven Rules for Successful Post-Merger Integration

Against The Gods: The Remarkable Story of Risk

Agenda för lönsamhet: Råd till företag som strävar efter bättre resultat

Agil Projektledning 2nd Ed.

Agile Project Management: The Definitive Beginner’s Guide to Learning Agile Project Management and Understanding Methodologies for Quality Control

Agile Project and Service Management: Delivering IT services using ITIL®, PRINCE2® and DSDM® 2nd Ed.

Agilt eller projekt?: Att leda utveckling och bygga verksamheter

Aktiebolagsrätt: Enligt 1975 års aktiebolagslag 14th Ed.

Alchemy: The Surprising Power of Ideas That Don't Make Sense

Alexander the Great's Art of Strategy: Lessons from the Great Empire Builder

Alibaba: The House That Jack Ma Built

Aligning Human Resources and Business Strategy

Alignment: Using the Balanced Scorecard to Create Corporate Synergies

All I Really Need To Know In Business I Learned At Microsoft: Insider Strategies to Help You Succeed

All The Right Moves: A Guide to Crafting Breakthrough Strategy